Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ścianka
Polska jest kolebką wielu bardzo ciekawych zespołów muzycznych, a jednym z takich jest Ścianka. Zespół założył w 1994 roku Maciej Cieślak, gitarzysta i lider grupy.
W pierwszych latach działalności, Ścianka dawała mnóstwo koncertów w całym kraju, czekając na odkrycie. Dopiero w 1998 roku niezależna wytwórnia płyt Biodro Records zaprosiła zespół do współpracy i w ciągu roku wydała jego pierwszy album „Statek kosmiczny Ścianka". Album wywołał zachwyt krytyków, a także został dobrze odebrany przez publiczność. Pomimo tego zespół ruszył do przodu dopiero z drugim albumem „Dni wiatru”, na którym odszedł od oryginalnego garażowego brzmienia, które ich spopularyzowało. Album wydano w wytwórni Sissy Records.
W sumie Ścianka wydała 10 albumów studyjnych, ostatni w 2007 roku pt. „Secret Sister”. Niektóre z pozostałych wydanych albumów to-„…only your bus doesn't stop here”, „Sława”, „Harfa traw”, „Białe wakacje”, „Boję się zasnąć, boję się wrócić do domu” i „Pan Planeta”. Zespół wydał ponadto w 1995 roku taśmę demo pt. „Robaki”. Nadal tworzy, nie wydając jednak od 2007 roku niczego poza kilkoma singlami.

Comments

Hide