Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Pomorze
Pomorze to historyczny region, leżący obecnie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Rozciąga się od rzeki Recknitz, poprzez deltę Odry, aż po ujście Wisły. Region leży nad Bałtykiem, a jego nazwa w języku pomorskim oznaczała „krainę leżącą nad morzem”. Pomorze zamieszkują ludzie należący do trzech narodowości - Niemcy, Polacy i Kaszubi. Region jest zazwyczaj dzielony na trzy części. Dwie z nich leżą na obszarze Polski, a trzecia w Niemczech. Archeologowie odnaleźli dowody na to, że Pomorze było zamieszkane przez ludzi już 13 tys. lat temu.
Główne miasta regionu to Szczecin i Trójmiasto (czyli Gdańsk, Gdynia i Sopot). Duża część obszaru Pomorza jest położona nisko nad poziomem morza (na Nizinie Środkowoeuropejskiej), jednak znajdziemy tu także kilka obszarów pagórkowatych. Obszar jest w głównej mierze rolniczy, ale dzika przyroda zachowała się w znacznym stopniu - na Pomorzu jest wiele jezior i lasów. Rolnictwo na Pomorzu jest typowe - obejmuje uprawę ziemniaków, zbóż i buraków cukrowych. Obszary rolnicze pokrywają około połowy powierzchni regionu. Gleby są przeważnie dość słabej jakości, często nawet są to tereny podmokłe, jednak rolnictwo pozostaje główną gałęzią pomorskiej gospodarki.
Lasy oraz tereny podmokłe to doskonałe miejsca do obserwacji natury, a zwłaszcza rzadkich gatunków ptaków, jak orły i bociany. Historia Pomorza była bardzo istotna dla historii całego kraju, nic dziwnego więc, że wystawy dotyczące historii Pomorza znajdziemy w co najmniej 50 muzeach.

Comments

Hide