Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Krzysztof Kieślowski
Krzysztof Kieślowski urodził się 27 czerwca 1941 roku w Warszawie, a dzieciństwo spędzał w wielu miasteczkach, ponieważ jego rodzina wielokrotnie się przeprowadzała z powodu konieczności leczenia ojca chorego na gruźlicę. Jako nastolatek i jeszcze jako dorosły, nie był pewien, co chce robić w życiu, więc zaczął uczęszczać do Państwowego Liceum Techniki Teatralnej w Warszawie. Po krótkim czasie zdał sobie sprawę, że bardzo lubi teatr, postanowił więc zostać reżyserem teatralnym.
Po pewnym czasie odkrył, że bardziej pociąga go film. Zapisał się więc do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Po obronie dyplomu zanurzył się w świecie filmu i został jednym z najbardziej wpływowych scenarzystów i reżyserów w Polsce. Tworzył zarówno filmy dokumentalne („Robotnicy ’71-nic o nas bez nas”, „Życiorys”, „Dworzec”) jak i pełnometrażowe filmy fabularne („Blizna”, „Personel”, „Przypadek”, „Bez końca”, „Krótki film o zabijaniu”, „Trzy kolory”, „Dekalog”, „Amator”). Jego ostatni film pełnometrażowy pokazano w 1994 roku na Festiwalu Filmowym w Cannes. Nosił on tytuł „Czerwony”. Kieślowski za swoja pracę odebrał całe mnóstwo nagród. W szczególności za „Trzy kolory” i „Krótki film o zabijaniu”.
Krzysztof Kieślowski zmarł 13 marca 1996 roku. W Alei Gwiazd w Kielcach ustawiono popiersie upamiętniające jego zasługi.

Comments

Hide