Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Fryderyk Chopin
Cudowne dziecko, Fryderyk Franciszek Chopin, był polskim kompozytorem, który przyszedł na świat w 1810 roku. Dokładna data jego narodzin nie jest znana – było to albo 22 lutego albo 1 marca. Zmarł 17 października 1849 roku, w wieku 39 lat.
Przez całe swoje życie studiował muzykę. Jego symbolem stały się utwory na fortepian, romantyczne arcydzieła sztuki muzycznej, w obecnych czasach grane zazwyczaj na ślubach, uroczystościach rocznicowych oraz w innych okolicznościach i miejscach wymagających romantycznej oprawy – np. w eleganckich restauracjach. W przeciwieństwie do większości innych kompozytorów, Chopin prawie wszystkie swoje dzieła napisał na sam fortepian. Na szczególną uwagę zasługują „Walc Minutowy" oraz rozmaite Preludia i Etiudy. Jedno z najsławniejszych dzieł Chopina to „Marsz Pogrzebowy” – poruszająca kompozycja, wyrażająca utratę, żal i smutek.
Oprócz tego, że napisał wielką liczbę utworów, Chopin zapisał się także w historii muzyki jako człowiek, który stworzył nowe pojęcie muzyczne - balladę instrumentalną. Dodatkowo wiele dokonał w dziedzinach m.in. walca, nokturnu, poloneza, improwizacji i scherza.
Należy powiedzieć, że muzyka jaką dziś znamy, nie byłaby taka sama bez wkładu Chopina. Stworzył w sumie prawie 200 oryginalnych kompozycji i był innowatorem muzycznym, który nigdy nie zostanie zapomniany.

Comments

Hide