Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Artur Rubinstein
Artur Rubinstein urodził się 28 stycznia 1887 roku w Łodzi w rodzinie polskich Żydów. Był najmłodszym dzieckiem w rodzinie, miał siedmioro rodzeństwa. Ojciec Rubinsteina był właścicielem dużej fabryki, więc rodzina należała do zamożnych.
Już w pierwszych latach życia wykazywał zdolności pianistyczne oraz słuch absolutny. Józef Joachim rozpoznał w nim cudowne dziecko. Artur regularnie grywał na fortepianie i uczęszczał do szkoły muzycznej w Warszawie. Następnie wyjechał na studia do Berlina i już w wieku 13 lat zadebiutował na scenie Filharmonii Berlińskiej. Od tego czasu szlifował swoje umiejętności pod kierunkiem innych muzyków, a w wieku 17 lat wyjechał do Paryża, aby znaleźć jak najwięcej okazji do grania.
Przeprowadzka do Paryża się opłaciła – Rubinstein zaczął rozwijać swoją karierę, przyciągając z biegiem czasu coraz więcej zainteresowania. Stał się na tyle popularny i znany, że w końcu trafił do Stanów Zjednoczonych i zagrał w Carnegie Hall. Koncertował także w innych krajach—w Austrii, Rosji, we Włoszech i w Anglii. Po zakończeniu pełnej sukcesów kariery pianisty, Rubinstein (choć z początku się wahał) postanowił zabrać się za nauczanie. Kilku z jego najlepszych studentów to—Avi Schonfeld, Dean Kramer i Marc Loforet.
Rubinstein zmarł 20 grudnia 1982 roku. Zostanie zapamiętany jako jeden z najlepszych pianistów klasycznych XX wieku.

Comments

Hide