Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Adam Makowicz
Jeśli jesteś miłośnikiem klasycznej muzyki fortepianowej i jazzu, Adam Makowicz na pewno wywoła na Twojej twarzy uśmiech zadowolenia. Dlaczego? Ponieważ jest to utalentowany muzyk, który świetnie wie, jak dotykać klawiszy.
Makowicz urodził się 18 sierpnia 1940 roku w Gnojniku. Teraz jest to obszar Czech, ale w połowie II Wojny Światowej leżał jeszcze w Polsce. Dorastał w kraju, a gdy odkrył, że jego pasją jest muzyka, rozpoczął naukę w Konserwatorium Muzycznym im. Chopina w Krakowie. Ostatecznie rozwinął w sobie głęboką pasję do nowoczesnego jazzu, ponieważ jego swobodny przepływ pozwala na dowolną improwizację.
W połowie lat 70-ych rozpoczął karierę muzyka, a w 1977 roku odbył tournee, które trwało dziesięć tygodni i zaprowadziło go do Stanów Zjednoczonych. Pierwszy solowy album, który ukazał się pod koniec lat 70-ych, nosił tytuł „Adam”. Makowicz mieszkał w tamtym czasie w Nowym Jorku, po czym przeprowadził się do Toronto, gdzie nadal tworzył i nagrywał. W trakcie trwania swojej kariery, Makowicz występował jako solista, a także brał udział w koncertach grupowych, w szczególności z National Symphony Orchestra w Carnegie Hall.
Makowicz jest zagorzałym wykonawcą muzyki Chopina oraz zawsze uśmiechniętym artystą. Jest to taki artysta, którego chcesz zobaczyć zawsze, gdy masz taką możliwość.

Comments

Hide