Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

„Ogniem i mieczem"
Film „Ogniem i mieczem" jest oparty na polskiej powieści pod tym samym tytułem, napisanej przez Henryka Sienkiewicza. Film wyreżyserował Jerzy Hoffman, a główne role odtwarzają—Izabella Scorupco, Michał Żebrowski i Aleksander Domagarow. Akcja filmu toczy się w XVII wieku podczas Powstania Chmielnickiego na Ukrainie.
Film ma w dużej mierze naturę historyczną. Występują w nim zarówno postacie autentycznych osób żyjących w tamtych czasach, jak i postacie fikcyjne, stworzone przez Sienkiewicza na potrzeby powieści. Pomiędzy kobietą, polskim rycerzem i dowódcą ukraińskich Kozaków, wywiązuje się trójkąt miłosny. Krytycy za największy problem postrzegają fakt, że akcja filmu jest nie do końca zgodna z historią. Oto przykład—pierwsza bitwa pomiędzy Kozakami a Polakami, trwała prawie trzy tygodnie, choć film sugeruje, że została szybko zakończona.
Recenzenci filmowi utrzymują, że film przekazuje nieco wiedzy na temat wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce w XVII wieku - na tyle, aby film był zrozumiały. Tak czy inaczej, Powstanie Chmielnickiego stanowi bardzo bogate tło dla historii miłosnej.
Dwaj główni męscy bohaterowie stoją po przeciwnych stronach frontu, a na dodatek obaj zakochują się w tej samej kobiecie. Kobieta wychowała się wśród Kozaków, a rycerza spotyka, gdy przybywa on na misję w tę okolicę. Zawiła intryga przekazuje sporą dawkę wiedzy na temat historii, nie przestając być wspaniałą opowieścią.

Comments

Hide