Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

„Rękopis znaleziony w Saragossie”
„Rękopis znaleziony w Saragossie” to polski film z 1965 roku, którego scenariusz opiera się na powieści Jana Potockiego z roku 1815. Film posiada motywy gotyckie i seksualne, a jego akcja jest umiejscowiona w czasie wojen napoleońskich, gdy różne kraje prowadzą działania wojenne przeciwko Cesarstwu Francuskiemu i jego okupacji w różnych obszarach Europy.
Akcja filmu zaczyna się w Saragossie, hiszpańskim mieście. Młody oficer zatrzymuje się na nocleg w gospodzie, gdzie znajduje książkę z rysunkami dwóch mężczyzn wiszących na szubienicy oraz dwóch kobiet w łóżku. Oficer wrogiego obozu próbuje go zatrzymać, lecz ostatecznie przekłada dla niego treść książki. Drugi oficer zdaje sobie sprawę, że autorem książki jest jego dziadek.
Alfons van Worden – dziadek – rozpoczyna swoją podróż wraz z dwoma sługami. Szuka najkrótszej drogi przez góry Sierra Morena. Jednak słudzy odradzają mu tę trasę, gdyż okolica jest nawiedzona. Później w filmie Alfons znajduje się w gospodzie, gdzie przyjmuje zaproszenie do stołu od dwóch mauretańskich księżniczek, które twierdzą, że jest ich kuzynem i musi je obie poślubić, aby spłodzić spadkobierców.
Alfons odrzuca ich propozycję, a wtedy one korzystają z seksualnego podstępu i podają mu napój. Bohater budzi się w szczerym polu obok czaszek pod szubienicą. Alfons spotyka księdza i wysłuchuje opowieści mężczyzny, którego ksiądz próbuje uwolnić od demona, który go opętał.
Gdy Alfons budzi się ponownie, zostaje pojmany przez Hiszpanów, lecz mauretańskie księżniczki go ratują i romansują z nim. Po kolejnym przebudzeniu spotyka kabalistę, który prowadzi Alfonsa na zamek. W drugiej części filmu Alfons znów spotyka się z księżniczkami, a szejk daruje mu książkę, w której ma opisać swoje przygody.

Comments

Hide