Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

„Pianista”
Akcja filmu „Pianista” z 2002 roku dzieje się podczas II Wojny Światowej, w czasie, gdy warszawscy Żydzi zostali przymusowo zamknięci w getcie. Postać głównego bohatera - Władysława Szpilmana, żydowskiego pianisty grającego w Radiu Warszawa – odtwarza Adrien Brody. „Pianistę” wyreżyserował Roman Polański, a inni występujący tu znani aktorzy to Thomas Kretschmann i Frank Finlay. Akcja filmu jest oparta na wspomnieniach Władysława Szpilmana, prawdziwego żydowskiego kompozytora, który przeżył II Wojnę Światową w Polsce.
Film rozpoczyna się w momencie wybuchu II Wojny Światowej i napaści Niemiec na Polskę. Film stanowi kronikę życia polskich Żydów w czasie wojny—od opasek, które musieli nosić na ramionach po wszystkie karygodne czyny popełnianych wobec nich. Po tym, jak Żydzi zostają siłą zamknięci w warszawskim getcie, Szpilman uczestniczy w przygotowaniach do powstania, które kończy się masakrą Żydów.
Szpilman ukrywa się poza murami getta, leczy gdy Warszawa zostaje dosłownie zrównana z ziemią, pozostaje sam na gruzach swojego miasta. Odnajduje go pewien niemiecki dowódca i gdy odkrywa, że Szpilman jest pianistą, prosi go o grę. Dowódca postanawia utrzymać go przy życiu i nawet dostarcza mu jedzenie.
Po zakończeniu II Wojny Światowej, niemiecki dowódca zostaje uwięziony i przypadkowo podsłuchuje rozmowę uwolnionych Polaków. Jeden z nich mówi, że jest muzykiem, a wtedy dowódca opowiada mu o tym, jak pomagał Szpilmanowi i prosi o przekazanie mu wiadomości. Szpilman, chcąc pomóc Niemcowi, dociera do obozu jenieckiego, ale jest już za późno. Więźniowie zostali przeniesieni w nieznane miejsce.

Comments

Hide