Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

„Podwójne życie Weroniki”
W filmie „Podwójne życie Weroniki" z 1991 roku główną rolę gra Irene Jacob. Scenariusz napisali wspólnie Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz. Kieślowski ponadto wyreżyserował tę francusko-polską produkcję, której akcja dzieje się we Francji i w Polsce. Jacob odtwarza role dwóch kobiet, o których film opowiada. Jedna z nich mieszka w Polsce, druga we Francji. Losy obu kobiet wydają się ze sobą splecione, choć nigdy nie dochodzi do ich spotkania. Tylko raz ujrzały się w przelocie na krakowskim rynku przez okno autobusu. Poza tym kobiety wyglądają identycznie, mają takie same cechy charakteru i zamiłowania.
Polska Weronika wszystko w życiu podporządkowuje swojej karierze śpiewaczki, a w końcu umiera na scenie podczas swojego debiutanckiego koncertu. Jej francuska odpowiedniczka porzuca karierę śpiewaczki z powodu kłopotów zdrowotnych. Francuska Weronika wiąże się z lalkarzem, który zauważa jej podwójną naturę. Rzeczywistą kwestią, jaką film porusza jest pytanie - czy rzeczywiście mamy wolną wolę? Czy ktoś inny pociąga za sznurki? Film stawia również inne pytania - czy wszyscy prowadzimy gdzieś w świecie drugie życie? Czy jest na świecie ktoś taki sam jak my? Ktoś, kto ma takie same talenty, upodobania, antypatie i wygląd. Przedstawiając życie dwóch kobiet, film dotyka też kwestii spraw nadprzyrodzonych.

Comments

Hide