Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

„Człowiek z marmuru”
„Człowiek z marmuru” to polski film z 1976 roku. Film w reżyserii Andrzeja Wajdy opowiada o wzlocie i upadku murarza, Mateusza Birkuta, który stał się przodownikiem pracy i symbolem propagandy rządowej w Nowej Hucie - socjalistycznym mieście leżącym w pobliżu Krakowa.
Jednak główna fabuła filmu dotyczy tego, jak młoda pani reżyser, Agnieszka, próbuje zrobić film o życiu Birkuta. Agnieszka przeprowadza wywiady z przyjaciółmi i byłą żoną Birkuta oraz przeszukuje archiwa w poszukiwaniu informacji na jego temat. Jednak nadal ma za mało danych – dwadzieścia lat wcześniej Birkut w tajemniczych okolicznościach znika. Agnieszka w końcu odnajduje jego syna i dowiaduje się od niego, że został zabity przez tajniaków podczas strajku robotniczego w 1970 roku.
Motywy przewodnie „Człowieka z marmuru” to rozczarowanie klasy robotniczej systemem oraz cenzura i wolność artystyczna w komunistycznej Polsce. Wkrótce po zakończeniu II Wojny Światowej powołano do życia Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk, którego działalność polegała na kontrolowaniu kultury, a w tym filmów.
W latach 40-ych i 50-ych za kinematografię odpowiadał Komitet Centralny PZPR. Scenariusz do „Człowiek a z marmuru" przeleżał czternaście lat. Przedstawiciele partii ocenzurowali go po pierwszym przeczytaniu. Jednym z powodów zablokowania scenariusza była poruszana w nim kwestia walki, jaką toczy Agnieszka, chcąc w kreatywny sposób kontrolować swoją pracę. Okazuje się to niemożliwe z powodu biurokracji oraz nacisków władz na promowanie propagandy prokomunistycznej poprzez sztukę.

Comments

Hide