Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Kraków
Większość Polaków, zapytanych jakie miasto w Polsce należy koniecznie zobaczyć, odpowiada bez namysłu „moje!", a po chwili dodaje „…no i Kraków". Kraków to drugie co do wielkości, po Warszawie, miasto w Polsce. Był stolicą naszego kraju w okresie jego największej świetności i do dziś jest uważany za jedno z najpiękniejszych miast.
Co roku w czerwcu w wielu miastach w Polsce urządza się koncerty i jarmarki z okazji Nocy Świętojańskiej. Najbardziej znana z tych imprez, Wianki, odbywa się w Krakowie. Przez kilka ostatnich lat główną atrakcją były koncerty światowej sławy gwiazd, które zapraszał i, co nie jest bez znaczenia, opłacał Urząd Miasta. Ostatnio jednak Wianki powracają do swoich korzeni, które mogą się okazać dość zaskakujące…
Każdy, kto usłyszy nazwę „Noc Świętojańska", a nie wie dokładnie co to wyrażenie oznacza, może pomyśleć, że to jakieś kościelne święto. Rzeczywiście, przez wiele stuleci Kościół starał się nadać tej nocy chrześcijański charakter, choćby nadając jej imię jednego z najważniejszych świętych. Jednak tak naprawdę to stara, pogańska tradycja związana z obchodami letniego przesilenia, nazywanymi Sobótką. Dziś nie ma pewności, jak dokładnie wyglądały obrzędy dawnych Słowian, ale pozostał bardzo bogaty folklor, który współcześni Polacy starają się chociaż częściowo kultywować. Jedną z ważniejszych atrakcji tradycyjnych obchodów Nocy Świętojańskiej było wrzucanie przez panny wianków do rzeki. Następnie chłopcy musieli wyłowić i przynieść właściwy wianek właściwej dziewczynie – takie słowiańskie Walentynki z dreszczykiem, szczególnie w pobliżu dużych rzek. W programie krakowskich Wianków takiej atrakcji na szczęście nie ma, jest za to konkurs na najpiękniejszy wianek (silna konkurencja!) i darmowe koncerty. A od niedawna również cały kilkudniowy jarmark historyczno-rozrywkowy. Jeśli czytacie ten tekst w czerwcu, to pakujcie walizki i przyjeżdżajcie do Krakowa, na kieliszek miodu u smoka. Jakiego smoka? A, no właśnie…

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Wednesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Kraków

Większość Polaków, zapytanych jakie miasto w Polsce należy koniecznie zobaczyć, odpowiada bez namysłu „moje!", a po chwili dodaje „...no i Kraków". Kraków to drugie co do wielkości, po Warszawie, miasto w Polsce. Był stolicą naszego kraju w okresie jego największej świetności i do dziś jest uważany za jedno z najpiękniejszych miast.

Co roku w czerwcu w wielu miastach w Polsce urządza się koncerty i jarmarki z okazji Nocy Świętojańskiej. Najbardziej znana z tych imprez, Wianki, odbywa się w Krakowie. Przez kilka ostatnich lat główną atrakcją były koncerty światowej sławy gwiazd, które zapraszał i, co nie jest bez znaczenia, opłacał Urząd Miasta. Ostatnio jednak Wianki powracają do swoich korzeni, które mogą się okazać dość zaskakujące...

Każdy, kto usłyszy nazwę „Noc Świętojańska", a nie wie dokładnie co to wyrażenie oznacza, może pomyśleć, że to jakieś kościelne święto. Rzeczywiście, przez wiele stuleci Kościół starał się nadać tej nocy chrześcijański charakter, choćby nadając jej imię jednego z najważniejszych świętych. Jednak tak naprawdę to stara, pogańska tradycja związana z obchodami letniego przesilenia, nazywanymi Sobótką. Dziś nie ma pewności, jak dokładnie wyglądały obrzędy dawnych Słowian, ale pozostał bardzo bogaty folklor, który współcześni Polacy starają się chociaż częściowo kultywować. Jedną z ważniejszych atrakcji tradycyjnych obchodów Nocy Świętojańskiej było wrzucanie przez panny wianków do rzeki. Następnie chłopcy musieli wyłowić i przynieść właściwy wianek właściwej dziewczynie - takie słowiańskie Walentynki z dreszczykiem, szczególnie w pobliżu dużych rzek. W programie krakowskich Wianków takiej atrakcji na szczęście nie ma, jest za to konkurs na najpiękniejszy wianek (silna konkurencja!) i darmowe koncerty. A od niedawna również cały kilkudniowy jarmark historyczno-rozrywkowy. Jeśli czytacie ten tekst w czerwcu, to pakujcie walizki i przyjeżdżajcie do Krakowa, na kieliszek miodu u smoka. Jakiego smoka? A, no właśnie...