Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Kraków
Większość Polaków zapytanych, jakie miasto w Polsce należy koniecznie zobaczyć, odpowiada bez namysłu „moje!", a po chwili dodaje „…no i Kraków".
Kraków to drugie co do wielkości po Warszawie miasto w Polsce.
Był stolicą kraju w okresie jego największej świetności i do dziś jest uważany za jedno z najpiękniejszych miast.
Co roku w czerwcu w wielu polskich miastach z okazji Nocy Świętojańskiej urządza się koncerty i jarmarki.
Najbardziej znaną imprezą kulturalną odbywającą się w tym czasie są krakowskie Wianki.
Przez kilka ostatnich lat główną atrakcją towarzyszącą temu wydarzeniu są organizowane i opłacane przez Urząd Miasta koncerty, na których występują światowej sławy artyści.
Każdy, kto usłyszy nazwę „Noc Świętojańska", a nie wie dokładnie co to wyrażenie oznacza, może pomyśleć, że to święto kościelne.
Rzeczywiście przez wiele stuleci Kościół starał się nadać tej nocy chrześcijański charakter.
Jednak tak naprawdę jest to stara, pogańska tradycja związana z obchodami letniego przesilenia, której towarzyszył zwyczaj zwany Sobótką. Polegał on na skakaniu przez ognisko, odprawianiu wróżb i puszczaniu z nurtem rzeki wianków. Wianki te były wrzucane do wody przez niezamężne panny.
Następnie chłopcy musieli wyłowić i przynieść właściwy wianek właściwej dziewczynie. Takie słowiańskie Walentynki - chociaż z dreszczykiem, bo odbywały się w pobliżu dużych rzek i bywały niebezpieczne.
W programie krakowskich Wianków takich atrakcji już na szczęście nie ma. Jest za to konkurs na najpiękniejszy wianek - a konkurencja jest silna!
Dziś nie ma pewności, jak dokładnie wyglądały obrzędy dawnych Słowian, ale pozostał bardzo bogaty folklor, który współcześni Polacy starają się chociaż częściowo kultywować.
Jeśli czytacie ten tekst w czerwcu, to pakujcie walizki i przyjeżdżajcie do Krakowa na kieliszek miodu u smoka.
Jakiego smoka?
A no właśnie…To historia na kolejne opowiadanie.

Comments

Hide