Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Szlak Piastowski
Szlak Piastowski to trasa turystyczna, prowadząca przez szereg ciekawych obiektów znajdujących się w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.
Jego nazwa nawiązuje do dynastii Piastów - pierwszej historycznej dynastii władców Polski oraz ich cyklicznych wędrówek między poszczególnymi grodami. Pierwsi Piastowie mieli bowiem w zwyczaju zmieniać siedzibę między innymi dlatego, aby odciążyć dany gród od kosztów związanych z utrzymaniem ich dworu.
Ze względu na swoją rozpiętość Szlak Piastowski został podzielony na dwie trasy: wschód-zachód oraz północ-południe. Na każdej z nich znajduje się wiele atrakcji. Trzeba by kilku dni oraz odpowiedniego środka transportu, żeby je wszystkie zobaczyć. Większość odwiedzających korzysta z samochodu bądź autokaru. Część trasy jest przystosowana do wycieczek rowerowych. Jest to tak zwany Piastowski Trakt Rowerowy.
Najchętniej odwiedzanymi i najbardziej znanymi atrakcjami znajdującymi się na Szlaku Piastowskim są między innymi Gniezno, Poznań oraz Biskupin.
Gniezno uznawane jest za pierwszą stolicę Polski. Z miastem tym związana jest także legenda o trzech słowiańskich braciach: Lechu, Czechu i Rusie. Lech dotarłszy na tereny, gdzie obecnie znajduje się Gniezno, zauroczony bogactwem tych ziem i obfitością zwierzyny, postanowił, że to tutaj założy swoją osadę, swoje gniazdo.
Nazwa Gniezno nawiązuje zatem do tego historycznego wydarzenia, a samo miasto uważane jest za zalążek polskiej państwowości. Podczas wizyty w Gnieźnie trzeba koniecznie zobaczyć Katedrę Gnieźnieńską, gdzie dokonano koronacji niektórych polskich królów, oraz gdzie znajdują się szczątki świętego Wojciecha - patrona Polski.
Poznań, stolica Wielkopolski, odwiedzany jest między innymi ze względu na takie zabytki jak: Ostrów Tumski, Zamek Królewski czy Muzeum Archeologiczne.
W Biskupinie natomiast znajduje się stanowisko archeologiczne - Gród w Biskupinie. Dzięki rekonstrukcji w skali 1:1, można zapoznać się z codziennym życiem jego pradawnych mieszkańców.
Turystów na Szlak Piastowski przyciągają także liczne legendy. Oprócz tej o Lechu, Czechu i Rusie, popularnością cieszy się także legenda o okrutnym Królu Popielu, którego zjadły myszy! Aby się z nią zapoznać, należy udać się do Kruszwicy na Mysią Wieżę.
Szlak Piastowski ma wiele do zaoferowania odwiedzającym. Znajdują się na nim kluczowe obiekty związane z polską państwowością, historią oraz kulturą.
O ile zwiedzenie wszystkich obiektów znajdujących się na Szlaku Piastowskim może okazać się trudne do zrealizowania podczas jednej wizyty w Polsce, to z pewnością warto zobaczyć przynajmniej niektóre z nich.

Comments

Hide