Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Poznajcie żubry z Puszczy Białowieskiej.
Wielu turystów przyjeżdża do Polski nie tylko po to, by podziwiać zabytki średniowiecznej Europy, ale przede wszystkim po to, by nacieszyć się przyrodą. W Polsce wciąż istnieje wiele miejsc, w których ludzie i dzika przyroda współżyją ze sobą w spokoju. Jednym z najbardziej szlachetnych, żywych pomników takiego współżycia jest Puszcza Białowieska.
W dawnych czasach niemal całą powierzchnię Polski pokrywały gęste, niebezpieczne lasy. Do dzisiejszych czasów dotrwały jednak tylko niewielkie, w porównaniu do swoich pierwotnych rozmiarów, fragmenty starożytnych puszcz, chronione jako rezerwaty przyrody. Puszcza Białowieska jest pozostałością ostatnich na Niżu Europy lasów naturalnych o charakterze pierwotnym i rozciąga się na obszarze ponad 1500 km kwadratowych, z czego 620 km kwadratowych znajduje się w granicach Polski.
Jednym z najbardziej znanych mieszkańców puszczy jest żubr, kuzyn amerykańskiego bizona. Żubr mieszka także w innych miejscach w Polsce, na Litwie, Białorusi, czy Ukrainie. Jest jednak bardzo rzadkim gatunkiem, który rzadko wychodzi z gęstwiny lasu. Dlatego Puszcza Białowieska, w której żyje ponad 600 sztuk, to doskonałe miejsce na spotkanie z tym szlachetnym zwierzęciem. Żubry są prawdziwymi władcami puszczy, również w swoim własnym mniemaniu i ludzi traktują zwykle z ostentacyjną obojętnością, ale nie oznacza to bynajmniej, że pozwolą się do siebie zbliżyć. Najlepszym sposobem na to, by przyjrzeć się Ich Wysokościom trochę lepiej, będzie wycieczka do Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Puszczy Białowieskiej.
Tym, na których duże zwierzęta nie robią wrażenia, puszcza oferuje coś jeszcze większego – drzewa. W tak starym lesie jak Puszcza Białowieska niemal co krok natykamy się na drzewa starsze od naszych pradziadków. Najstarsze i największe z drzew mają swoje imiona i własne ścieżki turystyczne. Wiążą się z nimi rozmaite historie, jak ta o Dębie Jagiełły, pod którym miał rzekomo przesiadywać i rozmyślać jeden z królów Polski. Co prawda naukowcy udowodnili już, że Dąb Jagiełły, zanim zwaliła go wichura, miał nie więcej niż 450 lat i król Jagiełło, który rządził Polską i Litwą w XIV wieku, nie mógł go nawet przydeptać. Jednak turystom i miejscowym wcale to nie przeszkadza, a ogromne, ciche drzewa zdają się nie mieć nic przeciwko takim opowiastkom. Zresztą, kto wie, może gdzieś w głębi puszczy wciąż rośnie nieodkryty prawdziwy dąb Jagiełły?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Wednesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Poznajcie żubry z Puszczy Białowieskiej.

Wielu turystów przyjeżdża do Polski nie tylko po to, by podziwiać zabytki średniowiecznej Europy, ale przede wszystkim po to, by nacieszyć się przyrodą. W Polsce wciąż istnieje wiele miejsc, w których ludzie i dzika przyroda współżyją ze sobą w spokoju. Jednym z najbardziej szlachetnych, żywych pomników takiego współżycia jest Puszcza Białowieska.

W dawnych czasach niemal całą powierzchnię Polski pokrywały gęste, niebezpieczne lasy. Do dzisiejszych czasów dotrwały jednak tylko niewielkie, w porównaniu do swoich pierwotnych rozmiarów, fragmenty starożytnych puszcz, chronione jako rezerwaty przyrody. Puszcza Białowieska jest pozostałością ostatnich na Niżu Europy lasów naturalnych o charakterze pierwotnym i rozciąga się na obszarze ponad 1500 km kwadratowych, z czego 620 km kwadratowych znajduje się w granicach Polski.

Jednym z najbardziej znanych mieszkańców puszczy jest żubr, kuzyn amerykańskiego bizona. Żubr mieszka także w innych miejscach w Polsce, na Litwie, Białorusi, czy Ukrainie. Jest jednak bardzo rzadkim gatunkiem, który rzadko wychodzi z gęstwiny lasu. Dlatego Puszcza Białowieska, w której żyje ponad 600 sztuk, to doskonałe miejsce na spotkanie z tym szlachetnym zwierzęciem. Żubry są prawdziwymi władcami puszczy, również w swoim własnym mniemaniu i ludzi traktują zwykle z ostentacyjną obojętnością, ale nie oznacza to bynajmniej, że pozwolą się do siebie zbliżyć. Najlepszym sposobem na to, by przyjrzeć się Ich Wysokościom trochę lepiej, będzie wycieczka do Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Puszczy Białowieskiej.

Tym, na których duże zwierzęta nie robią wrażenia, puszcza oferuje coś jeszcze większego – drzewa. W tak starym lesie jak Puszcza Białowieska niemal co krok natykamy się na drzewa starsze od naszych pradziadków. Najstarsze i największe z drzew mają swoje imiona i własne ścieżki turystyczne. Wiążą się z nimi rozmaite historie, jak ta o Dębie Jagiełły, pod którym miał rzekomo przesiadywać i rozmyślać jeden z królów Polski. Co prawda naukowcy udowodnili już, że Dąb Jagiełły, zanim zwaliła go wichura, miał nie więcej niż 450 lat i król Jagiełło, który rządził Polską i Litwą w XIV wieku, nie mógł go nawet przydeptać. Jednak turystom i miejscowym wcale to nie przeszkadza, a ogromne, ciche drzewa zdają się nie mieć nic przeciwko takim opowiastkom. Zresztą, kto wie, może gdzieś w głębi puszczy wciąż rośnie nieodkryty prawdziwy dąb Jagiełły?