Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Wielkopolska
Wielkopolska to region Polski leżący w zachodniej części kraju. Stolicą Wielkopolski jest Poznań – miasto położone w centrum regionu, nad rzeką Wartą. Granice regionu zmieniały się z biegiem historii, jednak zawsze obejmowały tereny zasilane Wartą i jej dopływami. Mieszkańcy dzielą Wielkopolskę na dwie części, ze względu na ich cechy geograficzne.
Północna część to obszar pokryty licznymi jeziorami i wzniesieniami. Południową część Wielkopolski stanowią głównie płaskie równiny. W Wielkopolsce położony jest Wielkopolski Park Narodowy, 12 parków krajobrazowych oraz część Drawieńskiego Parku Narodowego.
Z powodu zajmowania ważnego miejsca w historii kraju, Wielkopolska bywa nazywana „kolebką polskości”. W X wieku region Wielkopolski stanowił centrum kraju, a Gniezno było w tamtym czasie głównym ośrodkiem władzy. Było nawet przez pewien czas stolicą Polski, zanim przeniesiono ją w 1038 r. do Krakowa. W XII wieku władcy podzielili Wielkopolskę – część regionu przeszła w ręce jednego władcy, a druga część w ręce drugiego. Z biegiem lat Wielkopolska przechodziła z rąk do rąk, a w 1919 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu większość kontroli nad regionem przeszła z rąk niemieckich w polskie. Kilka części Wielkopolski pozostało jednak pod kontrolą niemiecką, co stanowiło zapowiedź przyszłości regionu jako części nazistowskich Niemiec. Obecnie, od czasu zakończenia II Wojny Światowej, Wielkopolska znajduje się w polskich rękach.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Wielkopolska

Wielkopolska to region Polski leżący w zachodniej części kraju. Stolicą Wielkopolski jest Poznań – miasto położone w centrum regionu, nad rzeką Wartą. Granice regionu zmieniały się z biegiem historii, jednak zawsze obejmowały tereny zasilane Wartą i jej dopływami. Mieszkańcy dzielą Wielkopolskę na dwie części, ze względu na ich cechy geograficzne.
Północna część to obszar pokryty licznymi jeziorami i wzniesieniami. Południową część Wielkopolski stanowią głównie płaskie równiny. W Wielkopolsce położony jest Wielkopolski Park Narodowy, 12 parków krajobrazowych oraz część Drawieńskiego Parku Narodowego.

Z powodu zajmowania ważnego miejsca w historii kraju, Wielkopolska bywa nazywana „kolebką polskości”. W X wieku region Wielkopolski stanowił centrum kraju, a Gniezno było w tamtym czasie głównym ośrodkiem władzy. Było nawet przez pewien czas stolicą Polski, zanim przeniesiono ją w 1038 r. do Krakowa. W XII wieku władcy podzielili Wielkopolskę – część regionu przeszła w ręce jednego władcy, a druga część w ręce drugiego. Z biegiem lat Wielkopolska przechodziła z rąk do rąk, a w 1919 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu większość kontroli nad regionem przeszła z rąk niemieckich w polskie. Kilka części Wielkopolski pozostało jednak pod kontrolą niemiecką, co stanowiło zapowiedź przyszłości regionu jako części nazistowskich Niemiec. Obecnie, od czasu zakończenia II Wojny Światowej, Wielkopolska znajduje się w polskich rękach.