Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Kraków, Polska
Kraków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce oraz jednym z najstarszych miast w kraju. Leży nad Wisłą w południowej części Polski. W mieście zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody, które obejmują 120 akrów z obszaru miasta.
Historia Krakowa sięga epoki kamiennej, a złoty wiek miasta przypadł na XV i XVI wiek. Właśnie w tym czasie powstało bardzo wiele arcydzieł sztuki polskiego Renesansu. W tym czasie również rozwój architektury miał wielkie znaczenie. Wiele zabytkowych budynków stoi do dziś, ponieważ – w przeciwieństwie do Warszawy - większość przetrwała II Wojnę Światową. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że po niemieckiej inwazji na Polskę, która miała miejsce w 1939 roku, Niemcy ustanowili tu siedzibę nazistowskiego rządu.
Obecnie Kraków jest gospodarczo jednym z najważniejszych miast Polski. Od czasu upadku komunizmu w Polsce, Kraków notuje stabilny rozwój gospodarczy. Władze miasta starają się zmienić Kraków w „Europejską Dolinę Krzemową” i z pewnością mogą tego dokonać, ponieważ zagraniczni inwestorzy nadal wkładają pieniądze w rozwój miasta. Kilkoro gigantów technologicznych, a w tym—Google, IBM, General Electric, Motorola i Hitachi ma swoje główne siedziby właśnie w Krakowie. Miasto jest również ośrodkiem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Kraków, Polska

Kraków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce oraz jednym z najstarszych miast w kraju. Leży nad Wisłą w południowej części Polski. W mieście zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody, które obejmują 120 akrów z obszaru miasta.

Historia Krakowa sięga epoki kamiennej, a złoty wiek miasta przypadł na XV i XVI wiek. Właśnie w tym czasie powstało bardzo wiele arcydzieł sztuki polskiego Renesansu. W tym czasie również rozwój architektury miał wielkie znaczenie. Wiele zabytkowych budynków stoi do dziś, ponieważ – w przeciwieństwie do Warszawy - większość przetrwała II Wojnę Światową. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że po niemieckiej inwazji na Polskę, która miała miejsce w 1939 roku, Niemcy ustanowili tu siedzibę nazistowskiego rządu.

Obecnie Kraków jest gospodarczo jednym z najważniejszych miast Polski. Od czasu upadku komunizmu w Polsce, Kraków notuje stabilny rozwój gospodarczy. Władze miasta starają się zmienić Kraków w „Europejską Dolinę Krzemową” i z pewnością mogą tego dokonać, ponieważ zagraniczni inwestorzy nadal wkładają pieniądze w rozwój miasta. Kilkoro gigantów technologicznych, a w tym—Google, IBM, General Electric, Motorola i Hitachi ma swoje główne siedziby właśnie w Krakowie. Miasto jest również ośrodkiem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.