Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Kraków
Kraków jest jednym z najstarszych polskich miast.
To drugie co do wielkości miasto położone jest nad Wisłą w południowej części Polski.
Na terenie Krakowa zlokalizowanych jest pięć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 48,6 hektarów.
Początki osadnictwa na terenie Krakowa sięgają epoki kamienia. Największy rozwój miasta przypada zaś na wiek XVI.
To właśnie w tym czasie powstało wiele arcydzieł sztuki polskiego Renesansu.
Podczas gdy znaczna część Warszawy została zniszczona w czasie II wojny światowej, wiele krakowskich zabytków przetrwało ten trudny okres.
Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że nazistowskie Niemcy po inwazji na Polskę, która miała miejsce w 1939 roku, ustanowiły tu siedzibę swojego rządu.
Obecnie Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce, który odnotowuje stabilny rozwój od czasu upadku komunizmu.
Władze miasta starają się zmienić Kraków w europejską "dolinę krzemową” i jest bardzo prawdopodobne, że osiągną ten cel dzięki inwestycjom zagranicznym. Miasto jest również ośrodkiem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Comments

Hide