Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Warszawa - Miasto Feniks
Warszawa jest zarówno stolicą Polski, jak i największym miastem w kraju.
W granicach miasta o powierzchni około 50 kilometrów kwadratowych mieszka prawie 2 miliony ludzi.
Miasto jest położone w centralnej części kraju.
Chociaż osady słowiańskie istniały tu już na przełomie IX i X wieku, Warszawa nabrała większego znaczenia dopiero około 1300 roku.
Warszawa leży w centrum Niziny Mazowieckiej nad rzeką Wisłą.
Najwyżej położony punkt miasta znajduje się na wysokości 120 m n.p.m., a najniższy 75 m n.p.m.
Przez środek Warszawy przepływa Wisła, a wokół miasta rozciągają się obszary leśne.
Szacuje się, że podczas II wojny światowej 80% miasta uległo zniszczeniu. Jednakże dzięki ofiarności swoich mieszkańców Warszawa odrodziła się na nowo niczym feniks z popiołów.
Czasy powojenne, zwłaszcza okres po upadku komunizmu, przyniosły wzrost inwestycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Warszawa jest siedzibą instytucji rządowych i najważniejszych organów władzy w państwie.
Jest ona również uznawana za główny ośrodek medyczny w kraju. Znajduje się tu wiele wysokiej klasy wyspecjalizowanych placówek medycznych, między innymi Centrum Zdrowia Dziecka, będące jedną z najlepszych instytucji medycznych w Polsce.

Comments

Hide