Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Boże Narodzenie
Najważniejszy dzień Świąt dla Polaków to Wigilia. Rano wielu ludzi idzie jeszcze do pracy, chociaż ci, którzy mogą, biorą wolne, żeby spokojnie skończyć generalne porządki i wielkie gotowanie. A jest co gotować, jeśli na stole ma się znaleźć aż dwanaście tradycyjnych, wigilijnych potraw! Przez cały dzień obowiązuje ścisły post jakościowy – co znaczy, że nie wolno jeść mięsa, oraz ilościowy – wolno jeść tylko trzy razy, w tym jeden raz do syta. Ten „jeden raz do syta” to uroczysta kolacja wigilijna, którą wszyscy z takim namaszczeniem przygotowują. W ciągu dnia wszyscy są trochę głodni, dlatego dzieci co chwilę wyglądają przez okno w nadziei, że pojawiła się już pierwsza gwiazda – znak, że można wreszcie siadać do kolacji. Jak wygląda polska kolacja wigilijna?
Na początek, zanim jeszcze usiądziemy, każdy bierze kawałek opłatka i obchodzi po kolei wszystkich pozostałych gości. Składamy sobie nawzajem jak najlepsze życzenia, a potem odłamujemy i zjadamy kawałeczek opłatka drugiej osoby. Kiedy już wszyscy złożyli życzenia wszystkim, można nareszcie siadać do stołu! W każdym polskim domu znajdą się na nim pierogi z kapustą i grzybami, ryba „po grecku” (która wcale nie jest grecką potrawą, ale tak się ją w Polsce nazywa), gorący barszcz i oczywiście obowiązkowy karp. Nie wszyscy przygotowują dwanaście potraw, ale nawet w tych domach, gdzie są wszystkie, nie będzie ani kawałeczka mięsa – post nadal obowiązuje! Przy stole tradycyjnie stawia się o jedno nakrycie więcej, dla niespodziewanego gościa. W Wigilię każdego, kto zapukałby do drzwi, należy przyjąć i zaprosić do stołu. Po kolacji i cieście, nadchodzi pora na odśpiewanie kilku kolęd, a potem… prezenty! Zgadza się, w Polsce prezenty otwieramy już w Wigilię wieczorem. Tam, gdzie mieszkają małe dzieci, często ktoś z rodziny albo sąsiad przebiera się za świętego Mikołaja i przed wręczeniem prezentu odpytuje dzieciaki z wierszyków, znajomości modlitwy i upewnia się, że były grzeczne. Tak naprawdę nigdy żadne dziecko jej nie dostało, ale wszystkie trochę się boją, że jeśli nie udowodnią Mikołajowi, że były grzeczne, zamiast prezentu dostaną rózgę! Z tym Mikołajem, to w ogóle skomplikowana sprawa…

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

 Boże Narodzenie

 Najważniejszy dzień Świąt dla Polaków to Wigilia.  Rano wielu ludzi idzie jeszcze do pracy, chociaż ci, którzy mogą, biorą wolne, żeby spokojnie skończyć generalne porządki i wielkie gotowanie. A jest co gotować, jeśli na stole ma się znaleźć aż dwanaście tradycyjnych, wigilijnych potraw!  Przez cały dzień obowiązuje ścisły post jakościowy - co znaczy, że nie wolno jeść mięsa, oraz ilościowy - wolno jeść tylko trzy razy, w tym jeden raz do syta.  Ten „jeden raz do syta" to uroczysta kolacja wigilijna, którą wszyscy z takim namaszczeniem przygotowują. W ciągu dnia wszyscy są trochę głodni, dlatego dzieci co chwilę wyglądają przez okno w nadziei, że pojawiła się już pierwsza gwiazda - znak, że można wreszcie siadać do kolacji. Jak wygląda polska kolacja wigilijna?
 Na początek, zanim jeszcze usiądziemy, każdy bierze kawałek opłatka i obchodzi po kolei wszystkich pozostałych gości. Składamy sobie nawzajem jak najlepsze życzenia, a potem odłamujemy i zjadamy kawałeczek opłatka drugiej osoby. Kiedy już wszyscy złożyli życzenia wszystkim, można nareszcie siadać do stołu!  W każdym polskim domu znajdą się na nim pierogi z kapustą i grzybami, ryba „po grecku" (która wcale nie jest grecką potrawą, ale tak się ją w Polsce nazywa), gorący barszcz i oczywiście obowiązkowy karp.  Nie wszyscy przygotowują dwanaście potraw, ale nawet w tych domach, gdzie są wszystkie,  nie będzie ani kawałeczka mięsa - post nadal obowiązuje!  Przy stole tradycyjnie stawia się o jedno nakrycie więcej, dla niespodziewanego gościa.  W Wigilię każdego, kto zapukałby do drzwi, należy przyjąć i zaprosić do stołu.  Po kolacji i cieście, nadchodzi pora na odśpiewanie kilku kolęd, a potem... prezenty!  Zgadza się, w Polsce prezenty otwieramy już w Wigilię wieczorem. Tam, gdzie mieszkają małe dzieci, często ktoś z rodziny albo sąsiad przebiera się za świętego Mikołaja i przed wręczeniem prezentu odpytuje dzieciaki z wierszyków, znajomości modlitwy i upewnia się, że były grzeczne. Tak naprawdę nigdy żadne dziecko jej nie dostało, ale wszystkie trochę się boją, że jeśli nie udowodnią Mikołajowi, że były grzeczne, zamiast prezentu dostaną rózgę! Z tym Mikołajem, to w ogóle skomplikowana sprawa...

PolishPod101.com Verified
Thursday at 12:29 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Lee


To find the transcription please click on 2.Lesson Materials, above my comment and under the audio link:)


Cheers:sunglasses:

Basia

Team PolishPad101.com

Lee
Friday at 12:36 PM
Your comment is awaiting moderation.

A gdzie transkrypcja? But where is the transcript?