Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Andrzejki
Chociaż nazwane od dnia świętego Andrzeja, tak naprawdę andrzejkowe zwyczaje odprawia się w wieczór i noc poprzedniego dnia, czyli 29 listopada. Według tradycji, ta noc wyjątkowo sprzyja czarom i wróżbom matrymonialnym.Nie wiadomo dokładnie, dlaczego padło akurat na wigilię świętego Andrzeja, ale ta ludowa tradycja wątpliwego pochodzenia do dziś ma się w Polsce całkiem dobrze! Pierwotnie Andrzejki należały wyłącznie do dziewcząt, chłopcy wróżyli sobie pięć dni wcześniej, w Katarzynki. Początkowo andrzejkowe „czary” każda dziewczyna odprawiała w samotności i bardzo serio. Z czasem jednak tradycja straciła na powadze i dziewczyny zaczęły spotykać się w większych grupach, traktując Andrzejki raczej jak dobrą zabawę. W XX wieku Katarzynki odeszły w zapomnienie, dlatego zaczęto do andrzejkowych wróżb dopuszczać również chłopców i dzisiaj wszyscy bawią się razem, bez względu na płeć.
Chyba najpopularniejszą andrzejkową wróżbą, której każdy Polak próbował przynajmniej raz w życiu, jest lanie wosku. To wróżba pozwalająca nie tylko, tak jak większość pozostałych, dowiedzieć się czegoś o przyszłym małżonku, ale przede wszystkim pozwalająca podejrzeć, co was czeka w przyszłym roku. To jak, chcecie spróbować? Oprócz wosku, będzie wam potrzebna duża drewniana misa wypełniona zimną wodą (najlepiej ze studni, albo przynajmniej z rzeki, a nie z kranu!) i stary klucz z dużą dziurką. Najlepiej, żeby był mosiężny i bogato zdobiony, ale jeśli akurat nie ma takiego pod ręką, możecie wykorzystać każdy klucz starego typu. Najważniejsze, żeby był używany, bo zadaniem klucza jest otworzyć wam drogę do tego, co zwykle zamknięte i im lepiej jest „przyzwyczajony” do swojego zadania, tym większa szansa, że wróżba się sprawdzi!
Gdy wszystko już przygotowane, a wosk roztopiony, należy wylewać go do miski z zimną wodą przez dziurkę od klucza tak, żeby stworzyć jedną figurę. Każdy uczestnik zabawy może to zrobić tylko raz, a w czasie wylewania powinien wymówić zaklęcie; „Święty Andrzeju daj znać, co się będzie ze mną dziać.” Kiedy wosk ostygnie, wyjmujemy go z wody i trzymając pionowo przed płomieniem zapalonej świecy (tak, tak, przynajmniej jedną trzeba uratować przed stopnieniem!), obserwujemy cień, który rzuca na ścianę. Istnieje wiele popularnych interpretacji najbardziej popularnych kształtów, mówi się na przykład, że kształt stogu siana oznacza bogactwo, a pies – fałszywego przyjaciela. Jednak najlepszej zabawy dostarczają zwykle własne interpretacje wszystkich uczestników zabawy. Zaufajcie intuicji i pomysłowości własnej i waszych znajomych!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Andrzejki

Chociaż nazwane od dnia świętego Andrzeja, tak naprawdę andrzejkowe zwyczaje odprawia się w wieczór i noc poprzedniego dnia, czyli 29 listopada. Według tradycji, ta noc wyjątkowo sprzyja czarom i wróżbom matrymonialnym.Nie wiadomo dokładnie, dlaczego padło akurat na wigilię świętego Andrzeja, ale ta ludowa tradycja wątpliwego pochodzenia do dziś ma się w Polsce całkiem dobrze!  Pierwotnie Andrzejki należały wyłącznie do dziewcząt,  chłopcy wróżyli sobie pięć dni wcześniej, w Katarzynki.  Początkowo andrzejkowe „czary” każda dziewczyna odprawiała w samotności i bardzo serio. Z czasem jednak tradycja straciła na powadze i dziewczyny zaczęły spotykać się w większych grupach, traktując Andrzejki raczej jak dobrą zabawę. W XX wieku Katarzynki odeszły w zapomnienie, dlatego zaczęto do andrzejkowych wróżb dopuszczać również chłopców i dzisiaj wszyscy bawią się razem, bez względu na płeć.
Chyba najpopularniejszą andrzejkową wróżbą, której każdy Polak próbował przynajmniej raz w życiu, jest lanie wosku. To wróżba pozwalająca nie tylko, tak jak większość pozostałych, dowiedzieć się czegoś o przyszłym małżonku, ale przede wszystkim pozwalająca podejrzeć, co was czeka w przyszłym roku. To jak, chcecie spróbować? Oprócz wosku, będzie wam potrzebna duża drewniana misa wypełniona zimną wodą (najlepiej ze studni, albo przynajmniej z rzeki, a nie z kranu!) i stary klucz z dużą dziurką.  Najlepiej, żeby był mosiężny i bogato zdobiony, ale jeśli akurat nie ma takiego pod ręką, możecie wykorzystać każdy klucz starego typu. Najważniejsze, żeby był używany, bo zadaniem klucza jest otworzyć wam drogę do tego, co zwykle zamknięte i im lepiej jest „przyzwyczajony” do swojego zadania, tym większa szansa, że wróżba się sprawdzi!
Gdy wszystko już przygotowane, a wosk roztopiony, należy wylewać go do miski z zimną wodą przez dziurkę od klucza tak, żeby stworzyć jedną figurę.  Każdy uczestnik zabawy może to zrobić tylko raz, a w czasie wylewania powinien wymówić zaklęcie; „Święty Andrzeju daj znać, co się będzie ze mną dziać.” Kiedy wosk ostygnie, wyjmujemy go z wody i trzymając pionowo przed płomieniem zapalonej świecy (tak, tak, przynajmniej jedną trzeba uratować przed stopnieniem!), obserwujemy cień, który rzuca na ścianę.  Istnieje wiele popularnych interpretacji najbardziej popularnych kształtów, mówi się na przykład, że kształt stogu siana oznacza bogactwo, a pies – fałszywego przyjaciela.  Jednak najlepszej zabawy dostarczają zwykle własne interpretacje wszystkich uczestników zabawy.  Zaufajcie intuicji i pomysłowości własnej i waszych znajomych!