Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Rocznica Odzyskania Niepodległości
Do tego, że Polska miała barwną historię, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Przez ponad tysiąc lat od legendarnych początków po najnowsze dzieje, losy naszego kraju bywały bardzo różne. Były czasy, gdy Polska, zjednoczona w unii z Litwą, stanowiła potęgę, z którą sąsiednie państwa musiały się liczyć, ale, powiedzmy sobie szczerze; to było bardzo dawno temu. Nowsza historia obchodziła się z Polską znacznie mniej łaskawie i w rezultacie, państwo przestało istnieć na ponad 120 lat!Odzyskanie niepodległości na początku XX wieku po tak długim czasie było naprawdę niesamowitym wydarzeniem, w końcu wszyscy, którzy pamiętali Polskę sprzed czasów niewoli, dawno już nie żyli. Myślicie pewnie, że w takich okolicznościach, Święto Niepodległości musi być dla Polaków najweselszym dniem w roku? Nic z tego.
Wbrew życzeniom krajów, między które podzielono Polskę pod koniec XVIII wieku, Polacy nie chcieli się pogodzić z utratą wolności i co chwilę urządzali jakąś awanturę, żeby o sobie przypomnieć. To mogły być zaledwie tajne szkoły, w których wbrew prawu uczono polskiej historii i literatury, ale było też kilka masowych, narodowych powstań. Znakomita większość tych akcji kończyła się porażką – im większe przedsięwzięcie, tym bardziej druzgocącą – ale duch walki pozostawał. Dzięki ogromnym poświęceniom i odrobinie szczęścia udało się zachować język i kulturę i pod koniec pierwszej wojny światowej przekonać inne europejskie państwa, że najwyższy czas, by Polska powróciła na mapę. Jest jednak druga strona medalu. W walce o niepodległość rzesze Polaków straciło życie, a Ci, którzy przetrwali, byli pozbawiani całego majątku, wysiedlani lub spędzali resztę życia w więzieniu. Święto Odzyskania Niepodległości jest oczywiście samo w sobie radosnym wydarzeniem, ale po prostu nie sposób przy jego okazji nie pomyśleć o tym, ile krwi przelali nasi przodkowie po to, żebyśmy my dzisiaj mogli dumnie wywiesić w oknie biało-czerwoną, polską flagę.
Ostatnio, szczególnie wśród młodych Polaków, pojawiają się głosy, by obchodzić 11 listopada trochę mniej sztywno i weselej. Na razie jednak niewiele z tego wynika i wciąż punktem kulminacyjnym obchodów jest uroczyste składanie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i na grobach zasłużonych w walce o wolność. Ciekawe, jakie są szanse, że z czasem się to zmieni?…

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Do tego, że Polska miała barwną historię, chyba niekogo nie trzeba przekonywać. Przez ponad tysiąc lat od legendarnych początków po najnowsze dzieje, losy naszego kraju bywały bardzo różne.  Były czasy, gdy Polska, zjednoczona w unii z Litwą, stanowiła potęgę, z którą sąsiednie państwa musiały się liczyć, ale, powiedzmy sobie szczerze; to było bardzo dawno temu. Nowsza historia obchodziła się z Polską znacznie mniej łaskawie i w rezultacie, państwo przestało istnieć na ponad 120 lat!Odzyskanie niepodległości na początku XX wieku po tak długim czasie było naprawdę niesamowitym wydarzeniem, w końcu wszyscy, którzy pamiętali Polskę sprzed czasów niewoli, dawno już nie żyli. Myślicie pewnie, że w takich okolicznościach, Święto Niepodległości musi być dla Polaków najweselszym dniem w roku? Nic z tego.
Wbrew życzeniom krajów, między które podzielono Polskę pod koniec XVIII wieku, Polacy nie chcieli się pogodzić z utratą wolności i co chwilę urządzali jakąś awanturę, żeby o sobie przypomnieć. To mogły być zaledwie tajne szkoły, w których wbrew prawu uczono polskiej historii i literatury, ale było też kilka masowych, narodowych powstań. Znakomita większość tych akcji kończyła się porażką – im większe przedsięwzięcie, tym bardziej druzgocącą – ale duch walki pozostawał.  Dzięki ogromnym poświęceniom i odrobinie szczęścia udało się zachować język i kulturę i pod koniec pierwszej wojny światowej przekonać inne europejskie państwa, że najwyższy czas, by Polska powróciła na mapę. Jest jednak druga strona medalu. W walce o niepodległość rzesze Polaków straciło życie, a Ci, którzy przetrwali, byli pozbawiani całego majątku, wysiedlani lub spędzali resztę życia w więzieniu. Święto Odzyskania Niepodległości jest oczywiście samo w sobie radosnym wydarzeniem, ale po prostu nie sposób przy jego okazji nie pomyśleć o tym, ile krwi przelali nasi przodkowie po to, żebyśmy my dzisiaj mogli dumnie wywiesić w oknie biało-czerwoną, polską flagę.
 Ostatnio, szczególnie wśród młodych Polaków, pojawiają się głosy, by obchodzić 11 listopada trochę mniej sztywno i weselej.  Na razie jednak niewiele z tego wynika i wciąż punktem kulminacyjnym obchodów jest uroczyste składanie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i na grobach zasłużonych w walce o wolność.  Ciekawe, jakie są szanse, że z czasem się to zmieni?…