Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Wszystkich Świętych
Co roku w lutym wystawy polskich sklepów pełne są czerwonych baloników i sercowych dekoracji, cukiernie kuszą czekoladkami z dedykacją, a w radio rozbrzmiewają najpopularniejsze piosenki o miłości. Walentynki to święto w pełni importowane z Zachodu, jeszcze kilkadziesiąt lat temu zupełnie Polakom nieznane, a jednak zakorzeniło się w naszej świadomości na dobre. Widząc popularność Walentynek, można się spodziewać, że Halloween, święto równie, jeżeli nie bardziej atrakcyjne, zrobiło w Polsce prawdziwą furorę. Tymczasem, Halloween w naszym kraju istnieje głównie jako element szkolnych lekcji języka angielskiego. Od czasu do czasu ktoś gdzieś urządzi prywatkę, niekiedy w jakimś niewielkim klubie organizuje się pokaz horrorów, ale na większą skalę nic się nie dzieje.Nie ma dyń przed domami, nie ma poprzebieranych za duchy dzieciaków, jest cicho i spokojnie. W końcu następnego dnia przypada Wszystkich Świętych.
Polacy obchodzą swoje święto zmarłych bardzo poważnie. Chociaż to święto katolickie, obchodzi je również większość mieszkających w Polsce wyznawców innych religii, a także osoby niewierzące. Polacy uważają odwiedzenie grobów zmarłych bliskich w tym dniu za jeden z najważniejszych obowiązków w całym roku i wyłamanie się z tej tradycji z powodów tak błahych jak poglądy religijne wielu uznałoby za objaw bezwstydnego lenistwa. Pierwszy listopada to dzień wolny, dlatego wielu ludzi pokonuje nieraz setki kilometrów tylko po to, by złożyć kwiaty i zapalić świeczkę nad grobem babci na drugim końcu Polski. Ci, którzy mają szczęście posiadać całą rodzinę niedaleko swojego miejsca zamieszkania, urządzają najczęściej całodniowy „objazd” cmentarzy i spędzają po dziesięć, czy piętnaście minut nad grobem każdego bliższego, czy dalszego krewnego, którego zdążą odwiedzić. Składają kwiaty, zapalają znicze i odmawiają modlitwę za dusze zmarłych.
Wszystkich Świętych to dzień zadumy i chociaż często bywa okazją do spotkań w szerszym gronie rodzinnym, to atmosfera jest dość poważna, nie urządza się hucznych imprez, nie należy tańczyć. Przebieranie się za duchy, czy pukanie do drzwi obcych domów w nadziei na cukierki, nawet jeśli miałoby miejsce poprzedniego dnia, w świadomości większości Polaków jest bardzo nie na miejscu. Dlatego jeżeli przyjdzie wam spędzać w Polsce ten okres, świętowanie Halloween lepiej troszeczkę ograniczyć. Za to pierwszego listopada wieczorem można wybrać się na cmentarz, zapalić znicz na jakimś zapomnianym grobie i podumać przez chwilę w ciszy.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Wszystkich Świętych

Co roku w lutym wystawy polskich sklepów pełne są czerwonych baloników i sercowych dekoracji, cukiernie kuszą czekoladkami z dedykacją, a w radio rozbrzmiewają najpopularniejsze piosenki o miłości. Walentynki to święto w pełni importowane z Zachodu, jeszcze kilkadziesiąt lat temu zupełnie Polakom nieznane, a jednak zakorzeniło się w naszej świadomości na dobre. Widząc popularność Walentynek, można się spodziewać, że Halloween, święto równie, jeżeli nie bardziej atrakcyjne, zrobiło w Polsce prawdziwą furorę. Tymczasem, Halloween w naszym kraju istnieje głównie jako element szkolnych lekcji języka angielskiego. Od czasu do czasu ktoś gdzieś urządzi prywatkę, niekiedy w jakimś niewielkim klubie organizuje się pokaz horrorów, ale na większą skalę nic się nie dzieje.Nie ma dyń przed domami, nie ma poprzebieranych za duchy dzieciaków, jest cicho i spokojnie. W końcu następnego dnia przypada Wszystkich Świętych.
Polacy obchodzą swoje święto zmarłych bardzo poważnie.  Chociaż to święto katolickie, obchodzi je również większość mieszkających w Polsce wyznawców innych religii, a także osoby niewierzące. Polacy uważają odwiedzenie grobów zmarłych bliskich w tym dniu za jeden z najważniejszych obowiązków w całym roku i wyłamanie się z tej tradycji z powodów tak błahych jak poglądy religijne wielu uznałoby za objaw bezwstydnego lenistwa. Pierwszy listopada to dzień wolny, dlatego wielu ludzi pokonuje nieraz setki kilometrów tylko po to, by złożyć kwiaty i zapalić świeczkę nad grobem babci na drugim końcu Polski. Ci, którzy mają szczęście posiadać całą rodzinę niedaleko swojego miejsca zamieszkania, urządzają najczęściej całodniowy „objazd” cmentarzy i spędzają po dziesięć, czy piętnaście minut nad grobem każdego bliższego, czy dalszego krewnego, którego zdążą odwiedzić. Składają kwiaty, zapalają znicze i odmawiają modlitwę za dusze zmarłych.
Wszystkich Świętych to dzień zadumy i chociaż często bywa okazją do spotkań w szerszym gronie rodzinnym, to atmosfera jest dość poważna, nie urządza się hucznych imprez, nie należy tańczyć.  Przebieranie się za duchy, czy pukanie do drzwi obcych domów w nadziei na cukierki, nawet jeśli miałoby miejsce poprzedniego dnia, w świadomości większości Polaków jest bardzo nie na miejscu.  Dlatego jeżeli przyjdzie wam spędzać w Polsce ten okres, świętowanie Halloween lepiej troszeczkę ograniczyć.  Za to pierwszego listopada wieczorem można wybrać się na cmentarz, zapalić znicz na jakimś zapomnianym grobie i podumać przez chwilę w ciszy.