Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Juwenalia
Pamiętacie z jednej z poprzednich lekcji “Dzień Wagarowicza”?
Tym razem przedstawimy Wam wersję studencką, i to w dodatku w pełni zaaprobowaną przez władze uczelni!
Legalne wagary? Tak, ale dopiero na studiach i tylko z okazji Juwenaliów.
Juwenalia to święto studentów organizowane i obchodzone w miastach akademickich. Jest to wydarzenie, które trudno przeoczyć!
Zwykle przez kilka dni w maju uniwersytety odwołują zajęcia na jeden lub dwa dni i pozwalają studentom odpocząć od natłoku zajęć przed zbliżającą się czerwcową sesją egzaminacyjną. Studenci wykorzystują ten czas na odreagowanie stresu poprzez zabawę.
Juwenalia zaczynają się od uroczystego przekazania studentom klucza do bram miasta przez prezydenta miasta.
Od tej pory poprzebierani w zabawne, kolorowe stroje studenci przejmują władzę w mieście na kilka dni!
Na szczęście jest to władza symboliczna i nie zachodzi obawa, że studenci w tym czasie pozmieniają lokalne zwyczaje czy prawo.
Skupiają się oni wyłącznie na dobrej zabawie, organizowaniu imprez oraz proszeniu mieszkańców o wsparcie ich skromnego, studenckiego budżetu. Wszystko zgodnie z tradycją, która została zapoczątkowana w XV wieku! Takie zwyczaje nie mają jednak aprobaty wszystkich mieszkańców. Niektórzy z nich uważają, że zamiast prosić o pieniądze, studenci powinni zabrać się za uczciwą pracę. Większości jednak udziela się wesoła atmosfera i z chęcią wspierają fantazyjnie przebranych studentów przysłowiowymi paroma groszami.
Atmosfera miast zawładniętych przez gromadę studentów w szampańskich nastrojach z pewnością wzbudzi zaciekawienie wśród turystów. Fantazyjne kostiumy, koncerty oraz zabawa do późnych godzin wieczornych to znaki rozpoznawcze Juwenaliów. Przy odrobinie szczęścia polscy studenci zaproszą Cię do wspólnej zabawy!

Comments

Hide