Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Majowy długi weekend
Pierwszy maja, czyli Święto Pracy, to w Polsce święto państwowe, czyli dzień wolny. Dwa dni później obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czyli pierwszej polskiej konstytucji, powszechnie uważanej również za pierwszą w Europie. Ze względu na bliskość dwóch dni wolnych, bardzo często Polacy biorą wolne drugiego maja i tym sposobem, zależnie od tego w jakie dni tygodnia przypadają w danym roku te święta, mają czasem nawet pięciodniowe wakacje.
Co do obchodów pierwszego maja mamy prawdę mówiąc dosyć mieszane uczucia. Święto Pracy było bardzo hucznie obchodzone w czasach rządów socjalistycznych, wszyscy obywatele musieli obowiązkowo brać udział w długich, uroczystych pochodach, ze sztandarami i przemówieniami. Nie było mowy, żeby nie pojawić się w miejscu zbiórki, bo bardzo skrupulatnie sprawdzano obecność! Po obaleniu socjalizmu znienawidzonych pochodów natychmiast zaniechano, ale zostało trochę niewygodne święto. „A, niech sobie będzie", pomyśleli zapewne nowi, demokratyczni przywódcy, „w końcu szacunek do pracy nie powinien być uwarunkowany ustrojem politycznym, a przynajmniej będziemy mieli długi weekend". Długi, bo właśnie przywrócili zdelegalizowane przez komunistów święto Konstytucji 3 Maja.
Przez poprzednie 50 lat 3 maja był głównie okazją do antyrządowych demonstracji, ale od 1990 roku, gdy znowu jest oficjalnym świętem, zmienił się w spokojny, wiosenny dzień. Obchodom nie towarzyszą jakieś specjalnie wyszukane tradycje, ale na wszystkich budynkach, a także na przedzie autobusów i tramwajów wywiesza się biało-czerwone polskie flagi. Oczywiście odbywa się kilka oficjalnych uroczystości, obowiązkowe składanie kwiatów pod pomnikami i na grobach ważnych postaci historycznych (jak się bez wątpienia jeszcze przekonacie, uroczyste składanie kwiatów na grobach Polacy mają we krwi), niekiedy zmienia się też trochę program w radio i telewizji. Przede wszystkim jednak, Polacy cieszą się w tym czasie odzyskaną nareszcie wolnością i często korzystają z niej, wybierając się na majówki!

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

 

Majowy długi weekend

 

Pierwszy maja, czyli Święto Pracy, to w Polsce święto państwowe, czyli dzień wolny. Dwa dni później obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czyli pierwszej polskiej konstytucji, powszechnie uważanej również za pierwszą w Europie. Ze względu na bliskość dwóch dni wolnych, bardzo często Polacy biorą wolne drugiego maja i tym sposobem, zależnie od tego w jakie dni tygodnia przypadają w danym roku te święta, mają czasem nawet pięciodniowe wakacje.

Co do obchodów pierwszego maja mamy prawdę mówiąc dosyć mieszane uczucia. Święto Pracy było bardzo hucznie obchodzone w czasach rządów socjalistycznych, wszyscy obywatele musieli obowiązkowo brać udział w długich, uroczystych pochodach, ze sztandarami i przemówieniami. Nie było mowy, żeby nie pojawić się w miejscu zbiórki, bo bardzo skrupulatnie sprawdzano obecność! Po obaleniu socjalizmu znienawidzonych pochodów natychmiast zaniechano, ale zostało trochę niewygodne święto. „A, niech sobie będzie", pomyśleli zapewne nowi, demokratyczni przywódcy, „w końcu szacunek do pracy nie powinien być uwarunkowany ustrojem politycznym, a przynajmniej będziemy mieli długi weekend". Długi, bo właśnie przywrócili zdelegalizowane przez komunistów święto Konstytucji 3 Maja. 

Przez poprzednie 50 lat 3 maja był głównie okazją do antyrządowych demonstracji, ale od 1990 roku, gdy znowu jest oficjalnym świętem, zmienił się w spokojny, wiosenny dzień. Obchodom nie towarzyszą jakieś specjalnie wyszukane tradycje, ale na wszystkich budynkach, a także na przedzie autobusów i tramwajów wywiesza się biało-czerwone polskie flagi. Oczywiście odbywa się kilka oficjalnych uroczystości, obowiązkowe składanie kwiatów pod pomnikami i na grobach ważnych postaci historycznych (jak się bez wątpienia jeszcze przekonacie, uroczyste składanie kwiatów na grobach Polacy mają we krwi), niekiedy zmienia się też trochę program w radio i telewizji. Przede wszystkim jednak, Polacy cieszą się w tym czasie odzyskaną nareszcie wolnością i często korzystają z niej, wybierając się na majówki!

 

PolishPod101.com Verified
Thursday at 02:52 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hello


Can you let us know what part is cut?


Best

Piotr

Team PolishPod101.com

greg
Friday at 08:19 AM
Your comment is awaiting moderation.

14 May 2015

This PDF is cut short...