Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Długi weekend majowy - Majówka
Pierwszy maja, czyli Święto Pracy, to w Polsce święto państwowe, co oznacza dzień wolny od pracy.
Dwa dni po tym święcie obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie.
Długi weekend majowy jest wynikiem połączenia dni świątecznych, co skutkuje wydłużeniem weekendu nawet do pięciu dni.
Obchody pierwszego maja wśród wielu ludzi budzą mieszane uczucia.
Święto Pracy uchwalone w 1950 roku było bardzo hucznie obchodzone w czasach rządów socjalistycznych. Wszyscy obywatele musieli obowiązkowo brać udział w długich, uroczystych pochodach i wiecach. Czasami zdarzały się antyrządowe demonstracje. Dopiero od 1990 roku, po zmianie ustroju, święto to przyjęło znacznie spokojniejszy charakter.
Po zmianie ustroju nowa władza musiała rozstrzygnąć losy tego święta. Zdecydowano, by je zostawić ze względu na szacunek dla ludzkiej pracy. Zrezygnowano jednak z hucznych obchodów. Obecnie dzień ten świętuje się zawieszając polskie flagi na budynkach rządowych i niektórych prywatnych posesjach.
Oflagowane są także autobusy i tramwaje. Część oficjalnych uroczystości relacjonowana jest przez telewizję. Pod pomnikami i na grobach zasłużonych Polaków składane są kwiaty.
Ale Polacy cieszą się w tym dniu przede wszystkim z tego, że mają dzień wolny od pracy i mogą wybrać się na majówkę.

Comments

Hide