Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Wielkanoc
W kraju takim jak Polska, gdzie ponad 95% społeczeństwa było ochrzczone w obrządku katolickim, duże i ważne chrześcijańskie święta są jednocześnie świętami państwowymi. Wielkanoc nie jest tu żadnym wyjątkiem i zarówno sama Niedziela Wielkanocna, jak i następujący po niej poniedziałek, są dniami wolnymi od pracy.
Ponieważ Wielkanoc przypada najpóźniej w miesiąc po pierwszym dniu wiosny, wiele ciekawych, starych, ludowych zwyczajów związanych z powitaniem wiosny przetrwało do dziś jako część obchodów święta Wielkanocy. Niektóre znane są w całej Polsce i sąsiednich krajach słowiańskich, inne obejmują niewielkie obszary złożone z kilku polskich wsi. Większość ma korzenie pogańskie, ale współcześni Polacy zwykle nawet o tym nie wiedzą i uważają, że po prostu świętują Wielkanoc.
Ciekawym zwyczajem związanym z Wielkanocą jest tak zwana święconka. W wielką sobotę Polacy zanoszą do kościołów pięknie przystrojone koszyczki z jedzeniem, stawiają je na przygotowanym na tę okazję stole w kościele, lub, gdy jest ładna pogoda, na dziedzińcu i odmawiają krótką modlitwę, po której ksiądz kropi koszyczki wodą święconą. Tak poświęcone koszyczki wracają do domów, by w niedzielny poranek stać się głównym daniem wielkanocnego śniadania.
Innym, o wiele starszym i typowo słowiańskim zwyczajem, jest śmigus-dyngus. Pod tą zabawną nazwą kryje się praktyka wzajemnego oblewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny, zwany przez to Lanym Poniedziałkiem. To oblewanie się wodą ma mieć z założenia charakter symboliczny i, jak większość dawnych pogańskich obrzędów, w dzisiejszych czasach stanowi głównie rozrywkę dla dzieci. W praktyce jednak, szczególnie młodzi chłopcy często wykorzystują tradycję bez najmniejszych skrupułów, oszczędzając jedynie osoby starsze. Ich ulubionymi „ofiarami" są naturalnie atrakcyjne koleżanki, ale w Lany Poniedziałek można bezkarnie oblać wodą każdego napotkanego rodaka. Dlatego, nawet jeśli nie znacie osobiście żadnego polskiego nastolatka, w Poniedziałek Wielkanocny przygotujcie się na potencjalną dużą wilgotność w powietrzu i… własnej odzieży!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Wielkanoc

W kraju takim jak Polska, gdzie ponad 95% społeczeństwa było ochrzczone w obrządku katolickim, duże i ważne chrześcijańskie święta są jednocześnie świętami państwowymi. Wielkanoc nie jest tu żadnym wyjątkiem i zarówno sama Niedziela Wielkanocna, jak i następujący po niej poniedziałek, są dniami wolnymi od pracy.
Ponieważ Wielkanoc przypada najpóźniej w miesiąc po pierwszym dniu wiosny, wiele ciekawych, starych, ludowych zwyczajów związanych z powitaniem wiosny przetrwało do dziś jako część obchodów święta Wielkanocy. Niektóre znane są w całej Polsce i sąsiednich krajach słowiańskich, inne obejmują niewielkie obszary złożone z kilku polskich wsi. Większość ma korzenie pogańskie, ale współcześni Polacy zwykle nawet o tym nie wiedzą i uważają, że po prostu świętują Wielkanoc.
Ciekawym zwyczajem związanym z Wielkanocą jest tak zwana święconka. W wielką sobotę Polacy zanoszą do kościołów pięknie przystrojone koszyczki z jedzeniem, stawiają je na przygotowanym na tę okazję stole w kościele, lub, gdy jest ładna pogoda, na dziedzińcu i odmawiają krótką modlitwę, po której ksiądz kropi koszyczki wodą święconą. Tak poświęcone koszyczki wracają do domów, by w niedzielny poranek stać się głównym daniem wielkanocnego śniadania.
Innym, o wiele starszym i typowo słowiańskim zwyczajem, jest śmigus-dyngus. Pod tą zabawną nazwą kryje się praktyka wzajemnego oblewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny, zwany przez to Lanym Poniedziałkiem. To oblewanie się wodą ma mieć z założenia charakter symboliczny i, jak większość dawnych pogańskich obrzędów, w dzisiejszych czasach stanowi głównie rozrywkę dla dzieci. W praktyce jednak, szczególnie młodzi chłopcy często wykorzystują tradycję bez najmniejszych skrupułów, oszczędzając jedynie osoby starsze. Ich ulubionymi „ofiarami" są naturalnie atrakcyjne koleżanki, ale w Lany Poniedziałek można bezkarnie oblać wodą każdego napotkanego rodaka. Dlatego, nawet jeśli nie znacie osobiście żadnego polskiego nastolatka, w Poniedziałek Wielkanocny przygotujcie się na potencjalną dużą wilgotność w powietrzu i... własnej odzieży!