Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Wielkanoc
Ponieważ w Polsce ponad 90% społeczeństwa stanowią katolicy, wiele świąt kościelnych zostało ustanowionych dniami wolnymi od pracy.
Przykładem takich świąt jest Wielkanoc oraz następujący po niej Poniedziałek Wielkanocny, które są najważniejszymi świętami katolickimi związanymi ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.
Wielkanoc jest świętem ruchomym, a jej obchody przypadają w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, zazwyczaj pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.
Ponieważ Wielkanoc przypada najpóźniej w miesiąc po pierwszym dniu wiosny, wiele ciekawych, starych, ludowych zwyczajów związanych z powitaniem wiosny przetrwało do dziś jako część obchodów święta Wielkanocy.
Niektóre znane są w całej Polsce i w sąsiednich krajach słowiańskich, inne obejmują niewielkie obszary złożone z kilku wsi.
Większość zwyczajów ma korzenie pogańskie, ale zazwyczaj współcześni Polacy nawet o tym nie wiedzą.
Ciekawym zwyczajem związanym z Wielkanocą jest tak zwana święconka.
W Wielką Sobotę Polacy zanoszą do kościołów pięknie przystrojone koszyczki z jedzeniem, stawiają je na przygotowanym na tę okazję stole w kościele lub, gdy jest ładna pogoda, na dziedzińcu i odmawiają krótką modlitwę, po której ksiądz kropi koszyczki wodą święconą.
Poświęcone w koszyczkach pokarmy wracają do domów, by w niedzielny poranek stać się częścią wielkanocnego śniadania.
Innym, o wiele starszym i typowo słowiańskim zwyczajem, jest śmigus-dyngus nazywany inaczej lanym poniedziałkiem.
Pod tą nazwą kryje się zwyczaj wzajemnego oblewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny.
Oblewanie się wodą miało dawniej charakter symboliczny, ale w dzisiejszych czasach stanowi głównie rozrywkę dla dzieci oraz młodych chłopców, którzy w ten dosyć ryzykowny sposób próbują zwrócić na siebie uwagę dziewczyn.
W lany poniedziałek można oblać wodą każdego, jednak zwykle oszczędza się osoby starsze. W tym dniu trzeba wykazać się taktem i rozsądkiem, żeby nikt nie poczuł się urażony. Zabawa powinna wywołać radość i śmiech, a nie płacz czy smutek.
Wizyta w Polsce podczas lanego poniedziałku może okazać się dla turysty dużym zaskoczeniem i zakończyć się zmoczeniem ubrania. Warto wziąć to pod uwagę planując przyjazd do Polski!

Comments

Hide