Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Pierwszy dzień wiosny
Nie wszyscy Polacy pamiętają, kiedy zaczyna się kalendarzowe lato, jesień i zima. Jednak datę wiosennej równonocy znają wszyscy, mali i duzi. Nie bez powodu – 21 marca to w Polsce tak zwany „Dzień Wagarowicza". Nie wiadomo, skąd dokładnie wzięła się ta tradycja, ale nic nie wskazuje na to, by był to kaprys jednego, czy dwóch pokoleń; zwyczaj „świętowania" przez młodzież pierwszego dnia wiosny wszędzie poza szkołą znają nawet najstarsi Polacy. Oficjalnie nauczyciele starają się walczyć z „Dniem Wagarowicza", co roku stukając palcem w kalendarz i powtarzając, że 21 to nie żadne święto i nieobecności będą karane. W niektórych szkołach w ramach kompromisu organizuje się wyjścia do parku, dzień sportu, czy inne atrakcje, dzięki którym nie ma normalnych lekcji i tradycji staje się zadość pod czujnym okiem nauczycieli. Jednak spora część uczniów hołduje klasycznemu świętowaniu, bo w końcu Dzień Wagarowicza w szkole, to żaden Dzień Wagarowicza. Nauczyciele zresztą, wbrew temu, co zapowiadają przez cały poprzedni tydzień, trochę przymykają oko na nieobecności i nawet jeśli szkoła nie planuje żadnych dodatkowych zajęć, nikt nie prowadzi zajęć zbyt poważnie.
Dzień Wagarowicza niestety nie dotyczy dorosłych. 21 marca nie jest dniem wolnym i, jeśli akurat nie przypada w sobotę lub niedzielę, wszyscy dorośli Polacy idą do pracy, tak jak co dzień. Pomyśleliście właśnie, że to podłe i niesprawiedliwe? Większość Polaków w głębi serca myśli tak samo jak wy, ale głośno się nie przyznają, bo w końcu dorosłym nie wypada… Na osłodę ciężkiego losu odpowiedzialnego członka społeczeństwa pozostaje świadomość, że nareszcie przyszła wiosna i możliwość świętowania po godzinach pracy. Z drugiej strony, jeżeli zatrudniasz Polaków w swojej firmie i masz możliwość wprowadzenia trochę luźniejszego planu zajęć, skorzystaj z okazji! Biorąc pod uwagę, że młodsi członkowie twojej załogi i tak spędzą pół dnia wspominając wiosenne eskapady z czasów studenckich i tęsknie gapiąc się za okno, prawdopodobnie nie stracisz na tym wiele, a zyskasz sympatię pracowników. Pierwszy dzień wiosny to dla nas takie niby-święto, zaznaczone tylko w niektórych kalendarzach i obchodzone tylko przez tych, którzy mają na to czas i ochotę. Spróbuj być jednym z nich!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Pierwszy dzień wiosny

Nie wszyscy Polacy pamiętają, kiedy zaczyna się kalendarzowe lato, jesień i zima. Jednak datę wiosennej równonocy znają wszyscy, mali i duzi. Nie bez powodu - 21 marca to w Polsce tak zwany „Dzień Wagarowicza". Nie wiadomo, skąd dokładnie wzięła się ta tradycja, ale nic nie wskazuje na to, by był to kaprys jednego, czy dwóch pokoleń; zwyczaj „świętowania" przez młodzież pierwszego dnia wiosny wszędzie poza szkołą znają nawet najstarsi Polacy. Oficjalnie nauczyciele starają się walczyć z „Dniem Wagarowicza", co roku stukając palcem w kalendarz i powtarzając, że 21 to nie żadne święto i nieobecności będą karane. W niektórych szkołach w ramach kompromisu organizuje się wyjścia do parku, dzień sportu, czy inne atrakcje, dzięki którym nie ma normalnych lekcji i tradycji staje się zadość pod czujnym okiem nauczycieli. Jednak spora część uczniów hołduje klasycznemu świętowaniu, bo w końcu Dzień Wagarowicza w szkole, to żaden Dzień Wagarowicza. Nauczyciele zresztą, wbrew temu, co zapowiadają przez cały poprzedni tydzień, trochę przymykają oko na nieobecności i nawet jeśli szkoła nie planuje żadnych dodatkowych zajęć, nikt nie prowadzi zajęć zbyt poważnie.
Dzień Wagarowicza niestety nie dotyczy dorosłych. 21 marca nie jest dniem wolnym i, jeśli akurat nie przypada w sobotę lub niedzielę, wszyscy dorośli Polacy idą do pracy, tak jak co dzień. Pomyśleliście właśnie, że to podłe i niesprawiedliwe? Większość Polaków w głębi serca myśli tak samo jak wy, ale głośno się nie przyznają, bo w końcu dorosłym nie wypada... Na osłodę ciężkiego losu odpowiedzialnego członka społeczeństwa pozostaje świadomość, że nareszcie przyszła wiosna i możliwość świętowania po godzinach pracy. Z drugiej strony, jeżeli zatrudniasz Polaków w swojej firmie i masz możliwość wprowadzenia trochę luźniejszego planu zajęć, skorzystaj z okazji! Biorąc pod uwagę, że młodsi członkowie twojej załogi i tak spędzą pół dnia wspominając wiosenne eskapady z czasów studenckich i tęsknie gapiąc się za okno, prawdopodobnie nie stracisz na tym wiele, a zyskasz sympatię pracowników. Pierwszy dzień wiosny to dla nas takie niby-święto, zaznaczone tylko w niektórych kalendarzach i obchodzone tylko przez tych, którzy mają na to czas i ochotę. Spróbuj być jednym z nich!