Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Pierwszy dzień wiosny
Nie wszyscy Polacy wiedzą, kiedy dokładnie zaczyna się kalendarzowe lato, jesień i zima.
Jednak datę wiosennej równonocy pamiętają prawie wszyscy, a zwłaszcza uczniowie.
Nie bez powodu – 21 marca to w Polsce tak zwany „Dzień Wagarowicza". W tym dniu uczniowie tradycyjnie robią sobie wolne od szkoły i idą na wagary.
Nie wiadomo skąd wziął się ten zwyczaj. Faktem natomiast jest, iż tradycja ta trwa już od paru pokoleń.
Nauczyciele starają się walczyć z „Dniem Wagarowicza", ostrzegając swoich uczniów poniesieniem konsekwencji w postaci wystawienia nieobecności i obniżenia oceny ze sprawowania.
W niektórych szkołach w ramach kompromisu organizuje się wyjścia do parku, dzień sportu czy inne atrakcje zamiast typowych lekcji. Wszystko po to, aby zapewnić młodzieży bezpieczeństwo.
Mimo podejmowanych starań trudno zatrzymać wszystkich uczniów w szkole i zawsze znajdą się tacy, którzy pójdą na wagary.
Nauczycielom nie pozostaje zatem nic innego, jak przeprowadzić zajęcia z ograniczoną liczbą uczniów. Zdarza się, że wagary uchodzą uczniom na sucho, bo trudno jest udowodnić nieobecnemu uczniowi, że faktycznie zrobił sobie wagary, a nie na przykład nagle zachorował.
Być może pobłażliwość niektórych nauczycieli wynika z faktu, iż pamiętają, jak to jest być uczniem. Być może też zdarzyło im się kiedyś wagarować. Wiedzą, że młodość ma swoje prawa.
W dorosłym świecie nie ma czasu na wagary. Należy odpowiedzialnie wykonywać obowiązki służbowe. Każda nieobecność może mieć poważne konsekwencje chociażby w postaci zwolnienia z pracy.
21 marca to dzień, z którym muszą się także zmierzyć rodzice. Ciężko pochwalić własne dziecko za nieobecność w szkole i niedostosowanie się do szkolnych zasad.
Z drugiej strony młodzież powinna nauczyć się wyciągać wnioski i ponosić konsekwencje samodzielnie podejmowanych decyzji. Z pewnością na większą pobłażliwość i wyrozumiałość mogą liczyć uczniowie, których rodzice wagarowali.

Comments

Hide