Absolute Beginner Season 1
Learn the basics like introducing yourself, greeting people, and more with these lessons!
Absolute Beginner

Curriculum

Absolute Beginner Season 1

Lesson/Title by proofreader Topic Function Conversation in target language Cultural Insight Vocabulary Expressions Grammar
#1 Easy Self-Introduction in Polish, part one (informal) introducing yourself in informal situations Ewa: Cześć.
Jan: Cześć.
Ewa: Jestem Ewa. A ty?
Jan: Mam na imię Jan.
Ewa: Miło mi.
Jan: Bardzo mi miło.
Politeness codes in Polish

Diminutive of names in Polish
cześć – hello, hi
a - and
być – to be
ty – you
ja - I
mieć – to have
na – for
imię – name
miło – nicely
bardzo – very
jak - how
Jak masz na imię? - What's your name?

Double usage of greeting cześć
verb "to be" (być) – present tense conjugation
-m, -sz,

expression "my name is" (mam na imię)
#2 Easy Self-Introduction in Polish, part two (formal) introducing yourself in formal situations Ewa: Dzień dobry.
Jan: Dzień dobry.
Ewa: Jak się pan nazywa?
Jan: Nazywam się Jan Kowalski. A pani?
Ewa: Nazywam się Ewa Nowak.
N/A dzień – day
dobry – good
nazywać się – my name is/to be called
pani – ma'am, Miss, Mrs.
pan – sir, Mr.
Other greetings:
dobry wieczór – good evening
do widzenia – goodbye
dobranoc – good night
verb "to be called" (nazywać się)
#3 Making sure everybody is okay! describing how you feel on a formal and informal level Ewa: Cześć. Jak się masz?
Jan: Dobrze. A ty?
Ewa: Świetnie.
N/A mieć się – to have oneself
dobrze – well
świetnie – great

Additional phrases:
Co słychac? - What's up?
Co nowego? - What's new?
Co u ciebie? - What's up?

Wszystko w porządku. - Everything okay.
Po staremu – Same old, same old.
Jakoś leci – It's all good.
Jak się pan ma? - How are you, sir?
Jak się pani ma? - How are you ma'am?
Jak się państwo mają?
How are you, ladies and gentlemen?

Other words describing how you feel:
bardzo dobrze – very well
tak sobie – so so
źle – bad
bardzo źle – very bad
verb "to have" (mieć) – review of present tense conjugation -m,-sz
#4 Knowing how to ask certain questions can save your skin in Poland. asking simple questions Jan: Proszę. Mam dla ciebie prezent.
Kate: Co to jest?
Jan: To jest książka języka polskiego.
Kate: A kto to jest?
Jan: To jest twoja nowa nauczycielka. Powodzenia.
N/A
proszę – there you go
mieć – to have
dla – for
ciebie – you
prezent – gift
to – this
książka – a book
język – language
polski – Polish
kto – who
twoja – your
nowa – new
nauczycielka – female teacher
powodzenia – good luck
Jaki – what... like? (masculine)
jaka – what... like (feminine)
jakie – what... like (neuter)
dobry - good
film – movie
książka – book
dziecko - child
Objects:
telefon – telephone
stół – table
krzesło – chair
telewizor – television
długopis – pen
zeszyt – notebook
komputer - computer
kobieta – woman
mężczyzna – man
dziecko - child
questions:
Co to jest? ("What is this?")
Kto to jest?
("Who is this?")

genders in Polish
#5 Description, description, description... how to describe objects and people Since Kate has started taking Polish, she's made a lot of progress. Let's see how she's doing in the classoom:
Nauczycielka: Jaki to jest film?
Kate: To jest dobry film.
Nauczycielka: Jaka to jest książka?
Kate: To jest dobra książka:
Nauczycielka: Jakie to jest dziecko?
Kate: To jest dobre dziecko.
N/A proszę – there you go
mieć – to have
dla – for
ciebie – you
prezent – gift
to – this
książka – a book
język – language
polski – Polish
kto – who
twoja – your
nowa – new
nauczycielka – female teacher
powodzenia – good luck
Jaki – what... like? (masculine)
jaka – what... like (feminine)
jakie – what... like (neuter)
dobry - good
film – movie
książka – book
dziecko - child
mapa - map
wysoki – tall
stary - old
questions:
jaki? jaka? jakie?

noun – adjective agreement

noun – pronoun agreement
#6 How to describe your one and only. How to describe yourself and people around you Kate has mastered to perfection how to describe objects and other people. However, she needs to focus on self-description. Since Jan was the one who convinced Kate to take Polish classes, he offered to help:
Jan: Jaka jesteś?Kate: Jestem wysoka, młoda i miła. Jaki jesteś?
Jan: Jestem wysoki, młody i czasami miły.
N/A Jaki jesteś? - what are you like?
Jaka jesteś? - what are you like?
wysoki – tall
młody – young
miły – nice
czasami - sometimes
stary – old
niski – short
przystojny – handsome
ładny – pretty
brzydki – ugly
zdrowy – healthy
chory – sick
szczupły – slim
gruby – fat
niemiły – not nice
inteligentny - intelligent
Questions:
Jaki jesteś? Jaka jesteś?

Jaki on jest?
Jaka ona jest?
#7 Painless counting in Polish Zero to Ten knowing how to count 0-10 Jan: Cześć, Ewa. Jaki jest twój numer telefonu?
Ewa: 0-12 436 59 78. A twój?
Jan: 0-19 533 46 99
N/A zero – zero
jeden – one
dwa – two
trzy – three
cztery – four
pięć – five
sześć – six
siedem – seven
osiem – eight
dziewięć – nine
dziesięć - ten
N/A numbers 0-10
#8 So many foreigners, so many nationalities. nationalities

describing nationality
Jan: Cześć, Kate. Jak się masz?
Kate: Dobrze. A ty?
Jan: Świetnie. Kim jesteś?
Kate: Jestem Amerykanką. A ty?
Jan: Jestem Polakiem.
N/A Amerykanin – an American (male)
Amerykanka – an American (female)
Polak – a Pole (male)
Polka – a Pole (female)
kim – who (instrumental)
Niemiec – German (male)
Niemka – German (female)
Anglik – Englishman
Angielka – Englishwoman
Francuz – Frenchman
Francuzka – Frenchwoman
Włoch – Italian (male)
Włoszka – Italian (female)
Rosjanin – Russian (male)
Rosjanka – Russian (female)
Japończyk – Japanese (male)
Japonka - Japanese (female)
Polish as an inflected language

instrumental singular of nouns and adjectives

Informal questions Kim jesteś? Kim on/ona jest?

Formal questions Kim pan/pani jest?
#9 Another day, another dollar. asking for profession Jan: Cześć, Ewa. Co słychać?
Ewa: Jakoś leci.
Jan: Coś się stało?
Ewa: Od miesiąca szukam pracy i ciągle nic.
Jan: Kim jesteś z zawodu?
Ewa: Jestem muzykiem. Wszyscy w mojej rodzinie są muzykami.
Superstitions involving chimney sweep stać się – to happen
od – from
miesiąc – month
szukać – to look for
praca – job
ciągle – still
nic – nothing
zawód – profession
muzyk – musician
wszyscy – all
w - in
mój – my
rodzina - family
Co słychać? - What's up?
Jakoś leci. - I'm getting by.
Additional professions:
nauczyciel – teacher (male)
nauczycielka – teacher (female)
lekarz – doctor (male)
lekarka – doctor (female)
policjant – policeman
policjantka – policewoman
dziennikarz – journalist (male)
dziennikarka – journalist (female)
aktor – actor (male)
aktorka – actress (female)
urzędnik – clerk (male)
urzędniczka – clerk (female)
kelner – waiter
kelnerka – waitress
prezydent – president
minister – minister
rolnik – farmer
architekt - architect
instrumental plural of nouns and adjectives

questions:
Kim jesteś z zawodu? ("What's your profession?")
#10 Are you ready for this? More numbers ahead! giving your address

counting 11-20
In the registrar's office:
Urzędnik: Adres do pani?
Ewa: Mój adres to ul. Kopernika 12/15
Urzędnik: Kod pocztowy?
Ewa: 14-017
Urzędnik: Numer telefonu?
Ewa: 0-22 411-13-19
How to write an address in Polish correctly? adres – address
mój – my
kod pocztowy – zip code
przez – slash
jedenaście – eleven
dwanaście – twelve
trzynaście – thirteen
czternaście – fourteen
piętnaście – fifteen
szesnaście – sixteen
siedemnaście – seventeen
osiemnaście – eighteen
dziewiętnaście – nineteen
dwadzieścia – twenty
osiedle – apartment complex
aleja – avenue
plac – plaza
numbers 11-20

nominative or instrumental
#11 More useful language tools. say where you live/ask where he/she lives

say where you're from/ask where he/she is from
Jan: Kate, skąd jesteś?
Kate: Jestem z Ameryki. A ty?
Jan: Jestem z Polski. Gdzie teraz mieszkasz?
Kate: Teraz mieszkam w Krakowie. A ty?
Jan: Jestem z Warszawy ale teraz też mieszkam w Krakowie.
Things you need to know about Poland. Skąd – where...from
z – from
Ameryka – America
Polska – Poland
gdzie – where
teraz – now
mieszakać – to live
w - in
Niemcy – Germany
Francja – France
Rosja – Russia
Włochy – Italy
Japonia - Japan
mieszkać ("to live") - present tense conjugation -m, -sz
#12 Who wants to be a polyglot? say "I speak (language)/ ask "Do you speak (language)? Job interview:
Pracodawca: Dzień dobry. Proszę nam coś powiedzieć o sobie.
Ewa: Nazywam się Ewa Nowak. Jestem Polką. Mieszkam w Krakowie. Z zawodu jestem księgową.
Pracodawca: Czy mówi pani po angielsku?
Ewa: Tak, mówię po angielsku.
Pracodawca: Czy mówi pani po francusku?
Ewa: Nie, nie mówię po francusku.
How well do Poles know foreign languages? pracodawca – employer
powiedzieć – to tell
o – about
mówić– to speak
angielski – English
francuski - French
Additional languages:
polski – Polish
niemiecki – German
włoski – Italian
rosyjski – Russian
japoński - Japanese
the verb mówić "to speak" - present tense conjugation -ę-isz

forming yes/no questions with asking particle czy
#13 Mine, yours, or whose...? expressing possession Jan: Czyj jest ten telefon?
Ewa: To jest mój telefon.
Jan: Czyja jest ta książka?
Ewa: To jest twoja książka.
Jan: Czyje jest to pióro?
Ewa: Nie wiem. Chyba jej.
N/A czyj – whose (masculine)
czyja – whose (feminine)
czyje – whose (neuter)
ten – this (masculine)
ta – this (feminine)
to – this (neuter)
książka – book
pióro – fountain pen
wiedzieć – to know
chyba - probably
N/A possessive pronouns: mój ("my/mine"), twój ("your/yours"), etc.

demonstrative pronouns, ten, ta, to ("this")

questions:
czyj? czyja? czyje?
("whose?") influenced by gender.
#14 Blood is thicker than water -family members. family members Jan: Czy masz dużą rodzinę?
Ewa: Tak, mam bardzo dużą rodzinę. Mam starszą siostrę i młodszego brata. Moja siostra jest nauczycielką a mój brat jest studentem. Mam też babcię i dziadka. A czy ty masz rodzeństwo?
Jan: Mam tylko młodzą siostrę.
N/A mieć – to have
duża – large, big
rodzina – family
starszy – older
młodszy – younger
siostra – sister
brat – brother
babcia – grandmother
dziadek – grandfather
rodzeństwo – siblings
tylko - only
ojciec – father
matka – mother
wujek – uncle
ciocia – aunt
syn – son
córka – daughter
mąż – husband
żona – wife
accusative singular of nouns and adjectives
#15 Asking for age – right or wrong? say how old you are/ask how old he/she is Jan: Wiem, że masz młodszego brata. Ile on ma lat?
Ewa: On ma 19 lat.
Jan: A twoja starsza siostra?
Ewa: Ona ma 29 lat.
Jan: A czy mogę zapytać, ile masz lat?
Ewa: Mam 24 lata.
N/A wiedzieć – to know
ile – how much/how many
rok – year
że – that
zapytać – to ask
móc – can; be able to
dziesięć - ten
dwadzieścia – twenty
trzydzieści – thirty
czterdzieści – forty
pięćdziesiąt – fifty
sześćdziesiąt – sixty
siedemdziesiąt – seventy
osiemdziesiąt – eighty
dziewięćdziesiąt – ninety
sto - hundred
N/A numbers 20-100

when to say rok, lata, lat?
#16 To like or not to like, leisure, part one say what you like to do in your free time / ask what he/she likes to do in his/her free time Ewa: Co lubisz robić?
Jan: Lubię grać w tenisa i pływać. A ty?
Ewa: Lubię czytać książki i chodzić do kina.
Jan: Dzisiaj w kinie Rozrywka grają nowy film Andrzeja Wajdy. Idziemy?
Movie director Andrzej Wajda co – what
lubić – to like
robić – to do
grać w tenisa – to play tennis
pływać – to swim
czytać książki – to read books
chodzić do kina – to go to the movies
dzisiaj – today
grać – to play
kino – movie theater
iść – to go
słuchać muzyki – listen to music
grać na gitarze – to play the guitar
chodzić to kawiarni – to go to the cafe
chodzić do teatru – to go to the theater
robić zdjęcia – to take pictures
oglądać telewizję – to watch TV
surfować po internecie – to surf on the Interent
uprawiać sport – to play a sport
uczyć się języków obcych – to learn foreign languages
podróżować – to travel
the verb lubić ("to like") - present tense conjugation -ę,-isz

the verb lubić + infinitive
#17 More to talk about, leisure, part two say what you're interested in / ask what he/she is interested in After a movie night Ewa and Jan are discussing their interests:
Ewa: Bardzo interesuję się polskim kinem. Myślę, że Andrzej Wajda jest świetnym reżyserem. Czym się interesujesz?
Jan: Interesuję się muzyką klasyczną.
Ewa: Moja mama też się interesuje muzyką klasyczną. Ma dużą kolekcję płyt CD.
N/A interesować się – to be interested in
myśleć – to think
świetny – great
reżyser – movie director
muzyka
klasyczna – classical music
też – also, too
kolekcja – collection
płyta CD - CD
N/A the verb interesować się ("to be interested in") - present tense cojugation -ę,-esz

review of instrumental case
#18 Asking for price – priceless! ask how much something costs In a supermarket:
Jan: Przepraszam, ile kosztuje ten baton?
Sprzedawczyni: 1 złoty.
Jan: A woda mineralna?
Sprzedawczyni: 2 złote.
Jan. A ile kosztują banany?
Sprzedawczyni: 5 złotych.
N/A sprzedawczyni - sales clerk (female)
przepraszać – to excuse, to apologize
kosztować – to cost
baton – chocolate bar
woda mineralna – mineral water
banan- banana
More groceries:
chleb – bread
mleko – milk
pomidor - tomato
masło – butter
jajko – egg
szynka – ham
kiełbasa - sausage
kawa – coffee
herbata – tea
sok - juice
cukier – sugar
mąka – flour
sól – salt
makaron – pasta
mięso – meat
ziemniak - potato
questions:
Ile kosztuje...?
Ile kosztują...?

counting Polish currency
#19 Let's have a bite! basic phrases in a café In a café:
Kelner: Dzień dobry.
Ewa: Dzień dobry.
Kelner: Proszę kartę.
Ewa: Dziękuję bardzo.
Kelner: Co dla pani?
Ewa: Proszę kawę z mlekiem i szarlotkę.
Kelner: Czy coś jeszcze?
Ewa: Nie, dziękuję.

Ewa: Proszę rachunek.
Kelner: Oczywiście.
Tipping in Poland and other useful information. kelner – waiter
proszę - please
karta – menu
dziękować – to thank
dla – for
z – with
szarlotka – apple pie
coś – anything, something
jeszcze – else
rachunek – check, bill
oczywiście – sure, of course
More choices while in a café:
herbata – tea
cytryna – lemon
gorąca czekolada – hot chocolate
czerwone wino – red wine
białe wino – white wine
piwo – beer
lody – ice cream
sernik – cheese cake
woda mineralna gazowana – mineral water
woda mineralna niegazowana – still mineral water
proszę + accusative
#20 Busy Bee! talking about your schedule

days of the week and times of the day
Jan is calling Ewa:
Jan: Cześć. Co robisz w tym tygodniu?
Ewa: W poniedziałek jadę do Warszawy. We wtorek rano mam spotkanie biznesowe. W środę nie mam planów. W czwartek wieczorem idę do kina, a w piątek spotykam się z Anią.
Jan: A co robisz w weekend? Masz może czas?
N/A robić – to do tydzień – week
poniedziałek – Monday
wtorek – Tuesday
środa – Wednesday
czwartek – Thursday
piątek – Friday
sobota – Saturday
niedziela – Sunday
weekend – weekend
rano – morning
wieczór – evening
jechać – to go by means of transportation
spotkanie
biznesowe – business meeting
spotykać się z– to get together with; to meet with
iść – to go by foot
może – maybe
czas - time
Other times of the day:
przed południem – before noon
południe – noon
po południu – in the afternoon
noc - night
północ - midnight
verbs of motion, part I:
jechać - "to go by means of transportation"
iść – to go by foot
#21 Can you spell in Polish? learn how to spell, accent in Polish In a hotel:
Recepcjonista: Imię i nazwisko?
Kate: Kate Brozowski.
Recepcjonista: Proszę przeliterować nazwisko.
Kate: B-R-O-Z-O-W-S-K-I. Brozowski.
Recepcjonista: Narodowość?
Kate: Amerykanka.
Poles abroad recepcjonista - receptionist
imię – name
nazwisko – last name
przeliterować – to spell
narodowość - nationality
N/A N/A
#22 How often do you...? - expressing frequency in Polish. frequency Trying to get fit:
Jan: Jak często chodzisz na siłownię?
Ewa: Oj, rzadko. Dlaczego pytasz?
Jan: Bo ja chodzę codziennie, niestety bez rezultatów.
Ewa: Nie przesadzaj. Świetnie wyglądasz.
N/A jak często – how often
chodzić – to go by foot
siłownia – gym
rzadko – rarely
dlaczego - why
pytać – to ask
bo – because
codziennie – everyday
niestety – unfortunately
bez – without
rezultat – result
przesadzać – to exaggerate
wyglądać – to look
czasami – sometimes
zwykle – usually
zawsze – always
verbs of motion, part 2 jeździć – "to go by means of transportation"
chodzić – "to go by foot"
#23 Fashion troubles. express what you're wearing Ewa is calling Kate because she needs some fashion advice:
Ewa: Zaraz idę na spotkanie klasowe i nie wiem, czy mój strój jest odpowiedni.
Kate: Gdzie jest spotkanie?
Ewa: W eleganckiej restauracji.
Kate: Co masz na sobie?
Ewa: Mam na sobie białą bluzkę, dżinsy i adidasy.
Kate: Może lepiej załóż eleganckie spodnie i buty na obcasie.
Ewa: Masz rację. To świetny pomysł.
N/A zaraz – shortly
spotkanie klasowe – class reunion
strój – outfit
odpowiedni – appropriate
elegancki – elegant
restauracja – restaurant
mieć na sobie – to wear
biały – white
bluzka – blouse
dżinsy – jeans
adidasy – sneakers
lepiej – better
założyć – to put on
spodnie – pants
but – shoe
buty na obcasie – high-heeled shoes
masz rację – you're right
pomysł - idea
Colors and clothing:
czarny – black
czerwony – red
żółty - yellow
niebieski – blue
zielony – green
brązowy – brown
szary – grey

podkoszulek – t-shirt
koszula – shirt
spódnica – skirt
sukienka - dress
marynarka – blazer
kurtka – jacket
płaszcz – coat
krawat – tie
garnitur - suit
verb mam na sobie ("I am wearing") + accusative
#24 Who's picky? say "I don't like..." Jan: Czy lubisz sok pomarańczowy?
Ewa: Nie, nie lubię soku pomarańczowego.
Jan: Czy lubisz zieloną herbatę?
Ewa: Nie, nie lubię zielonej herbaty.
Jan: To może lubisz ciemne piwo?
Ewa: Nie, nie lubię ciemnego piwa.
Jan: To co lubisz?
N/A czy – asking particle
lubić – to like
sok pomarańczowy – orange juice
zielony – green
herbata – tea
ciemny – dark
piwo - beer
N/A genitive singular of nouns and adjectives

lubić + accusative

nie lubić + genitive
#25 Planning a date can be tricky! how to say "I go to (a place) for (something.)" Jan: Czy masz czas w środę?
Ewa: Niestety nie. Idę do teatru na spektakl.
Jan: A w czwartek?
Ewa: Idę do filharmonii na koncert.
Jan: Kiedy masz czas?
Ewa: W piątek wieczorem. Dlaczego pytasz?
Jan: Może pójdziemy do kawiarni na kawę?
N/A do – to
na – for
niestety – unfortunately
teatr – theater
spektakl – play
filharmonia – philharmonic
koncert – concert
kiedy – when
wieczór – evening
dlaczego – why
pytać – to ask
pójść – to go
kawiarnia – café
N/A review of genitive and accusative singular of nouns and adjectives