Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Position / Direction
31 words
Word Image
Position / Direction
31 words
tył
masculine
(n)
back
Strefa załadunku znajduje się z tyłu budynku.
The loading dock is in the back of the building.
szczyt
masculine
(n)
top
Mężczyzna jest na szczycie góry.
The man is on top of the mountain.
dno
neutral
(n)
bottom
Pojechaliśmy na mułach na dno wielkiego kanionu.
We took the mule ride to the bottom of the grand canyon.
środek
masculine
(n)
middle
przód
masculine
(n)
front
przód samochodu
front of the car
wszystkie strony
(e)
all sides
otoczony ze wszystkich stron
surrounded on all sides
na zewnątrz
(p)
outside
przeciwny
masculine
(a)
opposite
przeciwny kierunek
opposite directions
w kierunku
(a)
toward
w kierunku miasta
toward the city
obok
(p)
beside
stań obok mnie
stand beside me
naprzeciw
(p)
facing
naprzeciw czerwonej ściany
facing a red wall
róg
masculine
(n)
corner
Na rogu skręć w lewo.
At that corner, turn left.
daleko
(a)
far
Mój młodszy brat mieszka daleko, ale przyjeżdża do domu na Boże Narodzenie.
My younger brother lives far away, but he comes home for Christmas.
w środku
(p)
inside
portfel z pieniędzmi w środku
wallet with money inside
nad
(p)
above
nad kimś
above someone
n/a
(p)
by
góra
feminine
(n)
up
Idziesz do góry?
Going up?
pod
(p)
under
pod mostem
under a bridge
odległy
(a)
distant
odległe miasto
distant city
zachód
masculine
(n)
west
Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.
The sun rises in the east and sets in the west.
południe
neutral
(n)
south
wskazywać południe
point south
północ
feminine
(n)
north
kompas wskazuje północ
compass points north
wschód
masculine
(n)
east
Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.
The sun rises in the east and sets in the west.
na szczycie
(p)
on top
na szczycie góry
on top of a mountain
obok
(p)
next to
siedzieć obok
sit next to
0 Comments
Top