Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your polish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Mężczyzna i kobieta rozmawiają o zaopatrzeniu biura.
Co mężczyzna zamówi?
Musisz sprawdzić zapas materiałów biurowych i raz w miesiącu zamówić to, czego nam potrzeba. Tym razem sprawdzę wszystko razem z tobą.
Dziękuję. Zacznijmy od papieru. Wygląda na to, że został tylko jeden karton.
Codziennie zużywamy mnóstwo papieru, więc zamówmy dwa kartony.
Ok. Drukarka nie ma kolorowego tuszu. Czy powinniśmy go zamówić?
Nie ma potrzeby, ponieważ nie drukujemy nic w kolorze.
Naprawdę? Dobrze, więc wygląda na to, że niektóre markery są prawie wypisane.
Więc musimy je wymienić. Mamy zniżkę jeśli zamówimy zestaw pięciu markerów, więc tak zróbmy.
Dobrze. Czy możemy zamówić też myszkę? Moja myszka bardzo wolno reaguje.
Myślę, że to z powodu baterii. Sprawdźmy zapas baterii i zamówmy je, jeśli nie mamy zbyt wielu.
Ok. Więc... mamy tutaj 3 baterie.
Możesz wziąć dwie z nich do swojej myszki, ale kup sześciopak baterii, żeby uzupełnić zapas.
Co mężczyzna zamówi?
Mężczyzna i kobieta rozmawiają o zaopatrzeniu biura.
Co mężczyzna zamówi?
Musisz sprawdzić zapas materiałów biurowych i raz w miesiącu zamówić to, czego nam potrzeba. Tym razem sprawdzę wszystko razem z tobą.
Dziękuję. Zacznijmy od papieru. Wygląda na to, że został tylko jeden karton.
Codziennie zużywamy mnóstwo papieru, więc zamówmy dwa kartony.
Ok. Drukarka nie ma kolorowego tuszu. Czy powinniśmy go zamówić?
Nie ma potrzeby, ponieważ nie drukujemy nic w kolorze.
Naprawdę? Dobrze, więc wygląda na to, że niektóre markery są prawie wypisane.
Więc musimy je wymienić. Mamy zniżkę jeśli zamówimy zestaw pięciu markerów, więc tak zróbmy.
Dobrze. Czy możemy zamówić też myszkę? Moja myszka bardzo wolno reaguje.
Myślę, że to z powodu baterii. Sprawdźmy zapas baterii i zamówmy je, jeśli nie mamy zbyt wielu.
Ok. Więc... mamy tutaj 3 baterie.
Możesz wziąć dwie z nich do swojej myszki, ale kup sześciopak baterii, żeby uzupełnić zapas.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?